Studentenjob in Elckerlyc

ik ben geïnteresseerd om een vakantiejob te doen als ...
school - studierichting - hoeveelste jaar
naam bedrijf - functie - jaartal
je moet minstens 17 jaar zijn op 1 juli
ken je een personeelslid ?
bij gemeente Wevelgem  / OCMW / Sociaal Huis / woonzorgcentrum / ...