Aanvraag Toelage jubileum

Aan de organisatoren die voldoen aan artikel 2 §1 van het reglement, wordt een toelage en desgevallend een receptie toegekend voor de viering van een jubileum. Via onderstaand formulier kan de toelage digitaal aangevraagd worden.

De velden met een * moeten verplicht ingevuld worden.  

Bij het verzenden wordt automatisch een kopie van de aanvraag naar het opgegeven e-mailadres van de aanvrager verstuurd.

Gegevens aanvrager
Omschrijving jaarfeest
Bv. uitnodiging, affiche, programma, ... (max. 5MB)
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, tif, psd, txt, rtf, html, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, zip.
Uitbetaling toelage
Opgelet! De toelage kan enkel uitbetaald worden op een rekeningnummer van de aanvragende vereniging of organisatie. Het opgegeven rekeningnummer mag geen persoonlijke rekening zijn. Om wettelijk in orde te zijn, kan de toelage enkel uitbetaald worden op een rekeningnummer van de aanvragende vereniging of organisatie.