Aanvraag subsidie bijzondere projecten

Aan de organisatoren die voldoen aan artikel 2 § 1 van het toelagereglement voor gemeenschapsvormende activiteiten wordt een projectsubsidie toegekend voor de organisatie van een project, evenement, manifestatie,…

Het invullen van het formulier is opgesplitst in 5 pagina's. Op de eerste pagina vragen we enkele algemene gegevens, op de tweede pagina vragen we meer info over het evenement. De derde pagina behandelt de financiën van het project. De vierde bladzijde geeft je de mogelijkheid nog extra informatie in te vullen. Op de laatste pagina vind je de voorwaarden voor het ontvangen van een subsidie. Als er reeds documenten opgemaakt zijn, mogen deze in bijlage toegevoegd worden, de tekst moet niet overgetypt worden. 

De aanvraag moet ten minste 3 weken voor het plaatsvinden van het evenement ingevuld worden!

De velden met een * moeten verplicht ingevuld worden.  

Bij het verzenden wordt automatisch een kopie van de aanvraag naar het opgegeven e-mailadres van de aanvrager verstuurd.

 

Gegevens aanvrager
(1) lijst van woonplaats bestuursleden en vestiging zetel toevoegen in bijlage op de laatste pagina van dit formulier
Rekeningnummer van de aanvragende vereniging of organisatie

Opgelet! Op dit rekeningnummer zal de toegekende toelage worden uitbetaald. Het opgegeven rekeningnummer mag geen persoonlijke rekening zijn. Om wettelijk in orde te zijn, kan de toelage enkel uitbetaald worden op een rekeningnummer van de aanvragende vereniging of organisatie.