Aanvraag stedenbouwkundig uittreksel

Via onderstaand webformulier kan je een stedenbouwkundig uittreksel aanvragen.

  1. De aanvrager zal een kopie van het ingevulde formulier toegestuurd krijgen via e-mail.
  2. Het is mogelijk om een login aan te maken, zodat identificatiegegevens slechts éénmaal ingevuld moeten worden. Meer informatie vindt u in het document
  3. Met een login is het mogelijk om een lijst op te vragen van de aanvragen die reeds gebeurd zijn.

Door onderstaande aanvraag in te vullen, zal u per email het stedenbouwkundig uittreksel ontvangen van de dienst stedenbouw en de milieu inlichtingen van de milieudienst.

Gelieve binnen 30 dagen na aanvraag 50 euro te betalen op rekeningnummer IBAN  BE80 0910 0025 7077 met vermelding van het ontvangen referentienummer (dat u na aanvraag zal ontvangen).

Log hier in om uw aanvraag te vervolledigen.

Identificatie aanvrager
Identificatie onroerend goed
Hier kan je eventueel een (kadastraal) plan bijvoegen.
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg tif pdf.