Aansluiting riolering

Voor je begint, nog een tip: log je in via Mijn Burgerprofiel

Log je in met je eID, dan zijn je naam, adres, rijksregisternummer, ... al automatisch en correct ingevuld voor je.  Klik op de knop hieronder om je aan te melden. 

   Inloggen via Mijn Burgerprofiel is niet verplicht, maar wel heel handig. 
Jouw gegevens
Indienen van btw-aangifen
Gegevens over de aansluiting
Bouwaanvraag?
Soort aansluiting

Soort aansluiting

Aanbestedingsprijzen bestek 2021
De kostprijs voor een rioolaansluiting op het gemeentelijk rioleringsnet wrodt vastgesteld op 100% van de som an de uitgevoerde werken en is aanpasbaar naargelang de aanbestedingsprijzen. 
Indien men tijdens de uitvoering van een huisaansluiting in de voetpadstrook vaststelt dat de riolering om welke reden ook zich buiten de voetpadstrook bevindt, heeft de gemeente het recht om een aansluiting buiten de voetpadstrook aan te rekenen.

Verlaagd btw-tarief voor woningen ouder dan 10 jaar

Indien de woning minstens 10 jaar oud is, kan een btw-tarief van 6% toegepast worden. Vink in dat geval dit hokje aan. 

1. Download het formulier hieronder, vul het in en laad het weer op.  

In te vullen btw-attest 

2. Laad hier je ingevuld btw-attest op

Schets 

Laad hier een schets op, duid daarop zeker aan waar de afvoer wordt aangesloten op het rioleringsnet. Markeer ook duidelijk de openbare weg, het gebouw en de aansluiting.

Indienen aanvraag