Wat vind jij van de Sint- brochure?

Hoe vond jij de nieuwe Sintbrochure?
De informatie is...
Welke interactie had jij of jouw kind met de brochure?