Subsidieaanvraag sportverenigingen

 • 1 Huidige: Start
 • 2 Contactgegevens
 • 3 Jeugdwerking
 • 4 Info over jullie werking
 • 5 Einde

Voordat je begint, lees eerst even dit: 

 • Gebruik bij bedragen met decimalen een komma als scheidingsteken (geen punt of andere tekens) 
 • Alle vragen zijn verplicht in te vullen. Als iets niet van toepassing is voor je vereniging, vul dan gewoon NVT (niet van toepassing) in. 

Zorg ervoor dat je deze documenten bij de hand hebt:

 • Aansluitingslijsten afkomstig van de sportfederatie van de ingeschreven leden bij de sportvereniging of ledenlijst die wordt gehanteerd de verzekeringsmaatschappij
 • Trainingsschema gediplomeerde trainers (zowel jeugd als volwassenen)

 • Trainingsschema niet-gediplomeerde trainers (zowel jeugd als volwassenen)

 • Bewijsstukken van het volgen van opleidingen erkend door de VTS: Factuur, betalingsbewijs en diploma of attest getuigschrift of deelnamebewijs

 • Bewijsstukken van het organiseren van opleidingen erkend door de VTS: factuur en betalingsbewijzen voor de organisatiekosten

 • Diploma's van de trainers die nog niet werden doorgegeven 

 • Functiebeschrijving + alle gegevens + plaats binnen het organogram van de jeugsportcoördinator

 • Factuur en betalingsbewijzen voor huur niet-gemeentelijke sportinfrastructuur