Inschrijvingsformulier rommelmarkt Klein Tokyo

Ik woon langs het parcours (inschrijven ten laatste 20/6/’19)
Mijn familie woont op het parcours. Ik neem hun standplaats in na overleg met hen. Inschrijven ten laatste 20/6/’19
Ik woon niet langs het parcours en verkies een gewone plaats. (Inschrijven tegen 30/6/’19)