Aanvraag Zuidsubsidie 4e pijler - bijzonder

  • 1 Huidige: Contactgegevens
  • 2 Het project
  • 3 Berekening subsidie
  • 4 Bijlagen
  • 5 Indienen
  • 6 Einde

Nog een paar kleine tips voor je begint

Tip 1: Wil je op voorhand al eens het hele formulier bekijken? Download hier dan de pdf. Let wel: vul deze niet in, doe je aanvraag enkel digitaal!

Tip 2: Krijg je niet alles in één keer ingevuld? Moet je nog een paar dingen opzoeken? Geen nood! Je kan je ingevulde gegevens 7 dagen bewaren. Je kan dan later je formulier verder invullen en doorsturen. 

» Formulier even bewaren: klik onderaan op 'Save draft'

De indiener ter plaatse
Identificatie van de organisatie
Is de organisatie lid van het 4e Pijlersteunpunt