Expo's Bib in het Park

bib expo

De bibliotheek zet in op een gevarieerd expo-aanbod in de tentoonstellingsruimte. Naast kunsttentoonstellingen (diverse disciplines, in samenwerking met het cultuurcentrum) zijn er informatieve tentoonstellingen. Daarnaast vinden we het als bibliotheek belangrijk om illustratoren in de kijker te zetten of te focussen op creatief met woord/poëzie. 

 

Expo Stijn Streuvels

7 november - 30 november: Expo Stijn Streuvels - Het uitzicht der dingen


Om de honderdvijftigste geboortedag van Stijn Streuvels (1871-1969) luister bij te zetten, bundelden jonge woordkunstenaars en illustratoren uit de ruime regio rond Kortrijk de krachten in Het uitzicht der dingen. Dat literaire project mondde uit in een publicatie en deze reizende expositie.

In deze tentoonstelling is het werk te zien van de acht illustratoren. Zij lieten zich inspireren door Stijn Streuvels, Het Lijsternest en het jonge schrijftalent uit het project. Hun beelden brengen de wereld van Streuvels naar een hedendaagse context.

Wil je ook de teksten ontdekken van de talentvolle schrijvers? Dan kan je de bundel aan het onthaal aankopen voor 12 euro.

Een project van Openbare Bibliotheek Kortrijk en Het Lijsternest.
Ambassadeurs: Anneleen Van Offel, Gerda Dendooven en Joost Devriesere

Illustratoren: Larissa Viaene, Willem Moreel, Shanna Coppens, Xavier Truant, Flore Deman, Toon Delanote, Lara Jakoba Breine en Klaas De Baere

Auteurs: Loeke Vanhoutteghem, Alice Spinoy, Martijn Verhelst, Joke De Kerpel, Hans Depelchin, Laura Nollet, Salma Nachi

Coördinatie: Vincent Coomans, Manon Vergote en Thomas Jacques

Met dank aan: Astrid Fieuws, Damon De Backer, Josefien Ryckeboer, Karel Platteau, Tinus Vermeersch en Rebekka de Wit.

Expo David Speybrouck

3 december - 28 januari: Expo David Speybrouck - Tussen visueel & tast


Het eigenzinnig oeuvre van beeldend kunstenaar David Speybrouck uit het Vlaams-Brabantse Bertem, verrast, intrigeert en laat niemand onberoerd. Zelf omschrijft Speybrouck het als: “Mijn positieve beperking ‘kunnen zien’ vormt een spanningsveld tussen visueel en tast, tussen de basisgedachte en het mogelijke visuele resultaat waarbij ik licht en schaduw een bijzondere rol toebedeel.”

In de beeldende kunsten speelt de waarneming een allesbepalende rol. Geen waarneming, geen kunstbeleving. In het beeldend oeuvre van David Speybrouck komt daar een zintuiglijk element bij: de tastzin. Speybrouck creëert een spanningsveld tussen datgene wat men ogenschijnlijk ziet en datgene wat men letterlijk en figuurlijk voelt. Speybrouck tast de grenzen af en zoekt de convergentie tussen de basisgedachte en het mogelijke resultaat. Belangrijke aspecten zijn de vorm en de ritmiek, de volheid en de leegte en het al dan niet gebruik van opvallende kleuren. Maar het resultaat hangt uiteindelijk altijd af van de positie van de toeschouwer/de waarnemer. De belichting en het daaruit voortvloeiende schaduwspel bepalen immers mee het concept en de esthetiek van het kunstwerk.

 

Meer info

De tentoonstellingen zijn steeds gratis en toegankelijk tijdens de openingsuren van de bib.
Naast deze expo's zet de gemeente nog extra in op kunst. Meer info via de website van CC Wevelgem. We werken deze pagina regelmatig bij. Ook via de Facebook Wevelgem Cultuur blijf je op de hoogte van ons expo-aanbod.

 

Al eerder te gast in onze bib...

Carll Cneut / Leo Timmers /  Tom De Visscher / Anne Vanoutryve / Bart Van Reeth / Michel Monteaux / Henk Delabie / Olivia De Hasque / Yvan Derwéduwé / Anneleen E.M.M. Pruvoost /  Suzanne Landrieu / Linda Blondeel / Martine Vandevelde / Glenn Vanderbeke / Tom Linster / ...