Engelse darts

Engelse dartsbord met de scores aan de zijkant en verdeeld in verschillende stukken

Speluitleg

Bij de Engelse vogelpik probeert elke speler in zo weinig mogelijk beurten 301 of 501 punten te scoren, dit naargelang het aantal spelers en de gemaakte afspraak. Wie als eerste het afgesproken aantal behaalt, wint! Belandt de pijl in de buitenste smalle ring, dan verdubbelt het puntenaantal en bij de middelste smalle ring worden de punten vermenigvuldigd met 3. Afstand tot dartsblok: 2,37 m Hoogte: middelpunt dartsblok op 1,73 m.