Energiescans

De Vlaamse Overheid heeft de distributienetbeheerders verplicht om in de periode 2007-2009 een energiescan uit te voeren bij 50.000 gezinnen. De distributienetbeheerder voor de gemeente Wevelgem is Fluvius .

Die 50.000 energiescans werden verspreid over alle gemeenten in Vlaanderen, afhankelijk van het aantal inwoners in die voor gemeente (voor Wevelgem gaat dit over 275 energiescans) en intussen zijn deze allemaal uitgevoerd.  Gezien het succes van deze scans, besliste de overheid om deze maatregel uit te breiden naar de volgende jaren.

Het gemeentebestuur Wevelgem koos er ook deze keer voor om deze scans te laten uitvoeren door de Energiesnoeiersploeg Zuid-West-Vlaanderen. 10 van de 13 Zuid-West-Vlaamse gemeenten stapten samen in dit regionaal project.

De huidige energiesnoeiersploeg bestaat uit een projectcoördinator, een technisch instructeur, en 5 energiesnoeiers (kortgeschoolde langdurig werkzoekenden die via dit project opleiding en tewerkstelling krijgen om de energiescans uit te voeren).

Waaruit bestaat een energiescan?

Twee medewerkers van de energiesnoeiersploeg gaan langs in de woning en bekijken welke mogelijkheden er zijn om energie te besparen. Het gebouw wordt nagegaan op het vlak van isolatie, thermostaat, verwarmingsinstallatie, waterverbruik, verlichting,... .  Er wordt bekeken waar energieverlies is.

Vervolgens zullen de energiesnoeiers op zinvolle plaatsen buisisolatie, spaarlampen, radiatorfolie of een spaardouchekop installeren.

Welke gezinnen kunnen zo'n energiescan laten uitvoeren?

Het lokaal bestuur bepaalt bij wie de energiescans worden uitgevoerd. De Vlaamse Overheid deed een oproep om prioritair de kans te geven aan beschermde klanten of mensen die in bestaansonzekerheid leven. Het gemeentebestuur maakt in samenwerking met het Sociaal Huis en de huisvestingsmaatschappij De Vlashaard een selectie van gezinnen die in aanmerking komt voor deze scans. Zij worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Meer info: cel welzijn - sociale economie