Vlaamse energielening

Wat is een Vlaamse Energielening?

 

Met een energielening kunt u werken financieren waardoor u energie kan besparen in uw woning. U kunt maximaal 10.000 euro ontlenen. Dit bedrag moet worden terugbetaald over een periode van 5 jaar. De intrest bedraagt 0% of 2%. Iedereen kan een energielening aanvragen. Het moet wel gaan over een hoofdverblijfplaats van een natuurlijke persoon.

 

 Intrest 0% of 2%?

 

In principe bedraagt de intrest 2%. Voor bepaalde doelgroepen is de lening renteloos, dus aan 0%.

Het gaat om volgende doelgroepen :

-       Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (nummer op klevertje ziekenfonds eindigt op 1);

-       Personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan 18 002,48 euro, verhoogd met 3 332,74 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is. Deze inkomensgrenzen worden regelmatig aangepast;

-       Personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;

-       Personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;

-       Eigenaars die hun woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor aan mensen uit een van de bovenstaande doelgroepen.

 

Welke werken kunt u betalen met uw energielening?

 

U kunt een energielening krijgen voor quasi alle energiebesparende investeringen. Sommige investeringen zijn onderworpen aan specifieke energieprestaties. Bij alle werken wordt verondersteld dat deze uitgevoerd worden door een aannemer. Enkel in de geval van dak-of zoldervloerisolatie kan u de werken zelf uitvoeren.

 

-       Dak- of zoldervloerisolatie

-       Hoogrendementsbeglazing, -deuren en –poorten

-       Muurisolatie

-       Vloerisolatie

-       Luchtdichting en luchtdichtheidstest

-       Energiezuinig ventilatiesysteem type C of D

-       Zuinige verwarmingsinstallatie (o.a. condensatieketel, warmtepomp, pelletkachel, brandstofcellen, …)

-       Fotovoltaïsche zonnepanelen (op voorwaarde dat het dak goed geïsoleerd is, er hoog rendementsverwarming is en minstens dubbel beglazing)

-       Zonneboiler, warmtepompboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water

-       Relighting of relamping

-       Energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor de doelgroep die aan 0% kan lenen)

-       Energieaudit (in combinatie met 1 van de vorige maatregelen)

 

De lijst van investeringen en voorwaarden wordt regelmatig aangepast. Raadpleeg steeds uw lokale contactpersoon in uw gemeente voor de volledige voorwaarden.

 

Is een energielening mogelijk bij een nieuwbouwwoning?

 

Ook in een nieuwbouwwoning waarvoor nog geen definitieve EPB-aangifte werd ingediend, kunt u voor de meeste van de bovenstaande werken een energielening afsluiten. Een belangrijke bijkomende voorwaarde is het realiseren van een E30 woning (bijna energieneutraal niveau of BEN-niveau).

 

 

Waar kunt u een Vlaamse Energielening aanvragen?

 

U kunt een energielening aanvragen bij een loket van het Energiehuis W13. Voor uw gemeente is dit :

 

 

Voor de 2 % lening bij mevrouw Ingrid Catteeuw in het gemeenteloket bij de cel wonen, bureel 2.05, Vanackerestraat 16, Wevelgem 
056 43 34 77   ingrid.catteeuw@wevelgem.be

 

Voor de 0 % lening bij mevrouw Jana Durnez in het OCMW Wevelgem, Deken Jonckheerestraat 9 
056 43 55 00 Jana.Durnez@ocmwwevelgem.be

 

 

Heeft u nog vragen?

energiehuis@welzijn.be
Energiehuis
Website Vlaamse Energielening

Aanvullende informatie :

 

. Lijst van documenten die u nodig heeft om een aanvraag in te dienen – aanpassen   met de tekst uit de Vlaamse energielening aan 0 of 2 %

. Ontvankelijke kosten per investering

. reglement 2 % lening

. reglement 0 % lening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Opgepast : geld lenen kost ook geld.