Werkloos

Wie onvrijwillig werkloos is, krijgt onder bepaalde voorwaarden een wacht- of werkloosheidsuitkering. (voor meer info zie o.a. website VDAB)

Volgens de wet heb je enkel recht op een uitkering als je onvrijwillig werkloos bent.

Als je zelf ontslag neemt of als je ontslagen wordt om dringende redenen, dan krijg je pas een uitkering na een schorsingsperiode. (meer info hierover kan je krijgen bij jouw vakbond of hulpkas).

Als je vindt dat de RVA je ten onrechte als vrijwillig werkloos beschouwt, kan je hoger beroep aantekenen tegen de schorsing bij de arbeidsrechtbank.  

Al sinds 15 december 2005 hoef je als werkloze niet langer in de rij te staan om een stempel te halen. Je moet nog wel een controlekaart hebben en invullen.

 

Wat moet je doen om in orde te zijn?

  • Binnen de 8 dagen na het einde van je contract schrijf je je bij de VDAB in als werkzoekende.
  • Je gaat langs bij jouw uitbetalingsinstelling (vakbond of hulpkas) met je C4. Indien je uitkeringsgerechtigd bent, ontvang je van hen een controlekaart.
  • Het vakje op je controlekaart maak je zwart indien je begint te werken;
  • Je duidt op de controlekaart aan welke dagen je ziek bent of vakantie neemt; 
  • Op het einde van iedere maand dien je je ingevulde controlekaart in bij je uitbetalingsinstelling, zodat je uitkeringen kunnen betaald worden;
  • Na een onderbreking van je werkloosheidsperiode gedurende 28 dagen of meer moet je je opnieuw inschrijven als werkzoekende bij de VDAB en een nieuwe uitkeringsaanvraag doen via je uitbetalingsinstelling.