Droogte - extra water voor land- en tuinbouw

Momenteel zijn op de site Sportspoor in de Menenstraat, grondbemalingswerken bezig in het kader van de bouw van het nieuwe zwembad. Normaal wordt bij grondbemalingswerken het water gewoon weggepompt. De gemeente en de aannemer beslisten om dit niet te doen en het water op te vangen. 

Het water kan gebruikt worden door de gemeente, maar wordt ook gratis ter beschikking gesteld voor beroepsdoeleinden zoals land- en tuinbouw. 

Het opgepompte grondwater is niet drinkbaar.  Het is niet geschikt voor menselijke consumptie. 

Hoe aanvragen? 

Stuur een mail naar info@wevelgem.be en vermeld daarin 

  • je contactgegevens: naam, adres, telefoonnummer, emailadres 
  • doel van het gebruik 
  • tijdstip waarop je water wil afnemen

Oppompen

Er is een buffercapaciteit van 80m³ die wordt gevuld met het opgepompte grondwater van de bemaling. De bemaling levert een variabel debiet met een maximum van 20 m³/uur. Er kan geen garantie gegeven worden op deze capaciteit.

Vanuit deze buffer vertrekken 2 leidingen naar een aftakpunt. Hierop dient aangesloten te worden om uit de buffertanks water te kunnen pompen.

  • De afnemer dient zelf in te staan voor een passende koppeling.
  • De aansluiting is een mannelijke perrot-koppeling 4 duim. De hendel is van de kraan genomen zodat deze niet door elkeen kan geopend worden. Ze kan geopend worden met een grote Engelse sleutel.
  • De afnemer dient zelf in te staan voor geschikte transport om het water op te pompen en te vervoeren.
  • Het water is niet drinkbaar.
droogte - aftakpunt werf zwemkom

Volg de aanrijroute

Aftakpunt 1 (blauwe pijl)

► Via de parking ter hoogte van de Menenstraat 76. Inrijden via de parking.
►Ter hoogte van de rode pijl is een toegang voorzien tot het terrein.
Het aftakpunt bevindt zich ter hoogte van de blauwe pijl.

Foto van de plaats waar de zwemkom komt door droogte

Aftakpunt 2 (gelegen tegen de spoorlijn)

Aftakpunt gelegen tegen de spoorlijn en toegankelijk via de zone die in het geel is aangeduid.