Doelgroepen in het WZC

Het Gulle Heem

De werking van ons woonzorgcentrum is opgesplitst in 3 doelgroepen:

Onze keuze om te werken met doelgroepen is gegroeid uit onze overtuiging dat zorg en begeleiding meer op maat van kan aangereikt worden als binnen een afdeling een specifieke werking kan opgezet worden.

Werken met vrijwel homogene groepen houdt in dat er bij opname goed gescreend en gekozen wordt, maar dit houdt evenzeer in dat er doorheen het verblijf van een bewoner wordt nagegaan of die bewoner doorheen de evolutie van zijn zorgnood wel blijvend best past in de afdeling waar hij woont.