Nieuw OC de Cerf in Gullegem

De komende maanden wordt nagedacht over de inrichting van een nieuw ontmoetingscentrum in Gullegem. Wordt het huidige OC de Cerf gerenoveerd en anders ingericht? Komt er een nieuw gebouw op een andere plaats? Welke functies moet het gebouw vervullen? Krijgt ook het bibliotheekfiliaal en het deeltijds kunstonderwijs een plaats in het gebouw? Moet ook de dienst burgerzaken er een onderdak krijgen?

In juli brengen we meer nieuws.