Nieuw OC de Cerf in Gullegem

Op 4 juli kregen de Gullegemse verenigingen en organisatoren een stand van zaken inzake de denkoefening over een vernieuwd ontmoetingscentrum te Gullegem. Een vijftigtal verenigingen waren aanwezig.

Sinds bijna twintig jaar is OC de Cerf het centrum van het gemeenschapsleven in Gullegem. Op jaarbasis maken zo’n 120 verschillende verenigingen en organisaties gebruik van de lokalen. Toch komt sleet op het huidige gebouw en zijn de noden inzake infrastructuur weeral gewijzigd en geëvolueerd. Tijd voor een evaluatie.

Verenigingen en burgers werden gevraagd naar hun tevredenheid over de bestaande infrastructuur en naar hun verwachtingen bij een ontmoetingscentrum van de toekomst. Op basis van de uitgebreide schriftelijke bevraging en van gesprekken werden nu een aantal principiële keuzes genomen. In een nieuw te ontwikkelen ontmoetingscentrum komt een opdeelbare zaal waar het zowel mogelijk is om fuiven en staande optredens te organiseren met een publieksopkomst van ca. 750 personen, alsook ledenvergaderingen en eetfestijnen tot ca. 400 personen, alsook podiumactiviteiten tot ca. 300 personen. Voor de podiumactiviteiten wordt er een uitschuifbare tribune en een plat speelvlak voorzien en een basisuitrusting aan technische voorzieningen. In het bouwprogramma is tevens een cafetaria in relatie met het zaalgebruik voorzien, een moduleerbare ruimte voor expo’s en lezingen, een muziekrepetitielokaal in gedeeld gebruik, 2 lokalen voor het Atelier Plastische Kunsten en accommodatie voor vergaderingen, sociaal-cultureel en educatief werk. Het gemeentebestuur mikt met het nieuw te ontwikkelen ontmoetingscentrum ook op een integratie van de dienstverlening van de bibliotheek, dienst burgerzaken en wijkpolitie in één pand.

Met de insteek van deze principiële keuzes werd de inplanting van het ontmoetingscentrum vervolgens bekeken in relatie met de buitenomgeving. Samen met externe ontwerpers Els Nulens (Blauwdruk Stedenbouw) en intercommunale Leiedal werd een ‘ruimtelijke ontwerpend onderzoek’ doorgevoerd. Het nieuw te ontwikkelen ontmoetingscentrum blijft bij voorkeur gelokaliseerd in het centrum van Gullegem. Ofwel wordt het voorzien op de huidige locatie van OC de Cerf en blijft het deel uitmaken van het bestaande weefsel met de inherente beperkingen die daaraan verbonden zijn. Ofwel wordt het OC gerealiseerd aan de Kerkstraat waarbij ingespeeld wordt op de sterke relatie met het marktplein en op de stedenbouwkundige ontwikkelingen op deze site. Deze laatste benadering biedt het voordeel dat tijdens de werken het oude OC de Cerf verder kan benut en daarna een herbestemming kan gegeven. Het is de bedoeling dat in de komende maanden beide benaderingen verder onderzocht en uitgewerkt worden.