De energieprestatieregelgeving

Vanaf 1 januari 2006 is de energieprestatieregelgeving van kracht. De Vlaamse overheid wil hiermee in het kader van het behalen van de Kyoto-doelstelling energiezuinig bouwen en verbouwen sterk stimuleren; en tegelijkertijd benadrukken dat ze gezonde en comfortabele woningen belangrijk vindt.

Concreet moeten alle woningen en gebouwen waarvoor een bouwaanvraag wordt ingediend, een bepaald niveau van thermische isolatie en energieprestatie (isolatie, verwarmingsinstallatie, zonne-energie ...) behalen. Voor verbouwingswerken zijn er aangepaste vereisten. In een nieuwbouwwoning zal een minimale en gecontroleerde ventilatie nodig zijn.

De extra kosten op het vlak van thermische isolatie en energieprestatie zijn beperkt en worden meestal terugverdiend in een vijftal jaar. Dat betekent dat u, als bouwer of verbouwer, nog ruim 25 jaar financieel voordeel haalt uit uw energiezuinige woning. Hoe meer de energieprijzen stijgen, hoe sneller u de investeringen terugverdient en hoe groter het financiële voordeel in de toekomst.

Investeren in een gezonde binnenomgeving door middel van een minimale, gecontroleerde ventilatie loont voor de gezondheid van u en uw medebewoners. Daarna is er zuivere winst voor u en uw portemonnee.

Uw voordelen bij een energiezuinige woning:

  • een jaarlijkse besparing door een lagere energiefactuur
  • een gezonde woning met meer comfort, voor u en uw medebewoners
  • een energiezuinige woning
  • een woning met een meerwaarde op de verkoop- en verhuurmarkt
  • een beter leefmilieu als ieder zijn steentje bijdraagt om minder energie te verbruiken.

Het verloop van het bouw- en verbouwproces in grote lijnen:

Het is belangrijk om vanaf de ontwerpfase van de nieuwbouw of verbouwing rekening te houden met de opgelegde niveaus van isolatie, energieprestatie en ventilatie. Samen met uw architect kunt u bespreken welke combinatie van maatregelen en materialen u daarvoor het best kunt toepassen. Hij zal dat voor u kunnen berekenen met het softwarepakket dat de overheid ter beschikking stelt.

Voor de start van de nieuwbouw of verbouwing moet een verslaggever worden aangesteld die na het beëindigen van de werkzaamheden, de einddoorrekening zal maken om te controleren of de opgelegde niveaus behaald zijn. Die verslaggever kan een andere architect of ingenieur zijn, maar uw architect zelf kan die taak ook op zich nemen. Uiteraard moet de verslaggever of de architect daarvoor een vergoeding krijgen.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen nog materialen en andere benodigdheden gewijzigd worden. In het softwarepakket kan de architect onmiddellijk zien of het door deze aanpassingen nog steeds mogelijk is om de opgelegde niveaus te behalen.

Nadat het gebouw in gebruik genomen is, moet de bouwer of verbouwer aantonen dat de woning aan de opgelegde niveaus voldoet. Daarvoor wordt de eindberekening van de verslaggever ingediend bij de overheid.

Meer informatie: www.energiesparen.be