Het gemeentebestuur en de culturele raad wil cultuur en kunst op de gemeente aanmoedigen door om de twee jaar een cultuurprijs uit te reiken.
 

Wie verdient volgens jou de cultuurprijs 2020?

Iedere inwoner en iedere organisatie kan één kandidaat voordragen (persoon of organisatie). Deadline is 15 oktober 2019. De gemotiveerde voordracht is in te dienen bij het gemeentebestuur Wevelgem (t.a.v. beleidsmedewerker sector vrije tijd), via vrijetijd@wevelgem.be of via het webformulier.

Onder cultuur wordt verstaan: architectuur en vormgeving, beeldende kunst, creatie, erfgoed en geschiedenis, film en multimedia, literatuur en poëzie, podiumkunsten (muziek, theater, dans, ...), sociaal-cultureel werk en wetenschappen.

Om in aanmerking te komen als individu moet je in Wevelgem wonen.
Een vereniging moet aan verschillende punten voldoen om in aanmerking te komen. De voorwaarden zijn te lezen in het reglement.

Een persoon of organisatie kan maar één maal de cultuurprijs winnen.

De prijs bedraagt 500 euro uitbetaald onder de vorm van Wevelgemse Kadobonnen.

Iedere inwoner of organisatie kan één kandidatuur voordragen. De kandidatuur moet ondersteund worden door een schriftelijke motivatie eventueel aangevuld met bewijsstukken.

Het reglement