Corona | Heropstart horeca

Horecazaken kunnen klanten ontvangen, mits naleving van het protocol, en minstens volgens de volgende voorwaarden:

 • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de klanten van de verschillende tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter ;
 • een maximum van 10 personen per tafel is toegestaan;
 • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
 • elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
 • het dragen van een mondmasker door het zaalpersoneel is verplicht (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
 • het dragen van een mondmasker door het keukenpersoneel is verplicht (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
 • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;
 • terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden;
 • drankgelegenheden en restaurants mogen geopend blijven vanaf hun gebruikelijke openingsuur tot één uur ‘s nachts, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten, en ze moeten gedurende een ononderbroken periode van 5 opeenvolgende uren gesloten blijven. Deze beperkingen gelden niet voor take-away en maaltijdlevering;
 • De contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14 dagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, moeten worden vernietigd na 14 dagen en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

Bovendien is het individueel en collectief gebruik van waterpijpen verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen.

De FOD Economie pubiceerde de Gids voor een veilige heropstart van de horeca, waarin het protocol voor de sector wordt beschreven.

 De discotheken en dancings blijven daarentegen tot en met 31 augustus 2020 gesloten. Daarenboven zijn wellness, sauna’s en zwembaden die onderdeel zijn van een horecazaak niet toegankelijk voor het publiek.

Zorg voor duidelijke richtlijnen voor je klanten

Naast de Gids voor een veilige heropstart van de horeca stet de FOD Economie ook een communicatiekit ter beschikking. Je kan deze affiches afprinten en zichtbaar uithangen in je zaak zodat je klanten weten waarmee ze rekening moeten houden. 

De communicatiekit kun je downloaden via onderstaande link.

Download de communicatiekit

Maatregelen vanaf 29 juli 2020

De Nationale Veiligheidsraad kondigde een reeks nieuwe maatregelen aan in de strijd tegen het coronavirus. Deze maatregelen zijn van kracht vanaf woensdag 29 juli, en beperken onder meer het aantal personen waarmee je contact mag hebben tot maximum 5 vaste contacten.

Wat betekenen deze maatregelen voor mijn café of restaurant?

De limiet van 15 personen per tafel wordt teruggebracht op max. 10 personen per tafel. Dit kan op verschillende manieren:

 1. Een gezelschap dat bestaat uit 1 gezin + hun bubbel van 5 personen. Deze klanten hoeven onderling niet noodzakelijk de nodige afstand te bewaren
 2. Een gezelschap dat bestaat uit meerdere gezinnen/bubbels (vb. vrienden, collega’s,… die niet tot dezelfde bubbel behoren). Deze klanten mogen samenkomen, maar moeten onderling de nodige hygiënemaatregelen nemen (o.a. veilige afstand).

In praktijk zal een tafel dus enkel kunnen ingenomen worden door 1 gezin + hun bubbel van 5 personen.

Daarnaast is het aantal personen per tafel gelimiteerd tot 10 personen (kinderen jonger dan 12 niet meegerekend). Een gezin van 6 personen zal dus slechts 4 personen uit hun bubbel kunnen meenemen op café/restaurant.

Wat betekenen deze maatregelen voor mijn feestzaal?

Niet-begeleide bijeenkomsten zoals familie- of vriendenbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend). Deze limiet geldt ook voor recepties en banketten.

De komende vier weken kunnen trouwfeesten, babyborrels, en andere feesten dus niet (of slechts heel beperkt) doorgaan.

Hoe zit dat weer met de registratie van gasten?

Elke horeca-uitbater moet bij de aankomst per tafel de contactgegevens (telefoonnummer of e-mailadres) van één klant registreren.

 • Je moet die gegevens gedurende 14 dagen bewaren om later contactonderzoek te faciliteren.
 • De contactgegevens mogen enkel gebruikt worden voor de strijd tegen COVID-19.
 • Na 14 dagen moeten ze worden vernietigd.
 • Klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Weigeren ze dat, dan wordt hen de toegang tot de horecazaak bij aankomst geweigerd.

We raden sterk aan om de contactgegevens van élke klant te noteren. Dit zal een eventueel contactonderzoek nog eenvoudiger maken waardoor bestemmingen vlugger kunnen worden opgespoord.

Wat zijn de regels met betrekking tot mondmaskers?

Klanten moeten een mondmasker dragen vanaf het moment dat men de horecazaak of het terras betreedt, tot men op hun stoel zit. Wanneer men de zaak verlaat of naar het toilet gaat moet men het mondmasker opnieuw opzetten.

Medewerkers moeten steeds een mondmasker dragen, ook wanneer men achter de toog staat.

Belangrijk: enkel een mondmasker of een alternatief in stof is toegelaten. Een ‘Face Shield’ is enkel toegelaten om medische redenen, indien je hiervoor over een medisch attest beschikt. Een doorzichtig plastic mondkapje op de kin, of ‘Mouth Shield’ biedt onvoldoende bescherming en is verboden (zowel voor klant als medewerker).

Waarop moet ik nog letten als uitbater van een horecazaak?

Alle gekende maatregelen blijven nog steeds onverminderd van toepassing: verplicht zittend consumeren,

De veilige afstand van 1,5 m tussen de gezelschappen aan de verschillende tafels moet steeds behouden blijven. Indien klanten met hun rug naar elkaar zitten moet je hierbij de afstand rekenen van rugleuning tot rugleuning.

Deze afstand is overal van toepassing. Niet enkel binnen in de zaak, maar ook op het terras.

Wat als ik niet in orde ben?

De komende dagen en weken zullen steekproefsgewijs controles worden uitgevoerd door de politie, de gemeenschapswacht en de cel Lokale Economie. Zorg dat je voldoet aan alle voorschriften, zo hoef je je geen zorgen over een eventuele controle.

Aanvraag tijdelijke uitbreiding terras

Wil jij je terras uitbreiden (op privaat of openbaar domein)? Vul het formulier hieronder in. Samen met de stafmedewerker Lokale Economie wordt vervolgens gezocht naar een oplossing op maat van jouw zaak. 

Gegevens horecazaak
Gegevens aanvrager
Omschrijving terras
Gaat het om een uitbreiding op privaat of openbaar domein?
Beschik je reeds over bestaande terrasvergunning?
vb. telkens tijdens openingsuren, enkel in het weekend, slechts 1 dag per week,...
Gedetailleerde schets met aanduiding van de verschillende afmetingen en gewenste opstelling.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Opsomming van alle tafels, stoelen, parasols, bloempotten, winschermen, etc. Omschrijving van materiaal, kleur en afmetingen.
Voorziene opslag van terrasuitrusting na het sluitigsuur