Maatregelen coronavirus (update)

Gepubliceerd op Woensdag 29 juli 2020
zorg voor elkaar rgb

Voorzorgsmaatregelen Provinciaal domein Bergelen

 De 'centrale speelzone' en de 'speelzone bij Brasserie Bergelen' worden beschouwd als publieke druk bezochte plaatsen. Daarom dat daar een mondmaskerverplichting geldt vanaf 12 jaar.

Deze voorzorgsmaatregel gaat in vanaf 30 juli 2020.

Update nationale voorzorgsmaatregelen vanaf woensdag 29 juli

 

 •  Per gezin mag je maximum 5 vaste contacten hebben gedurende een maand (kinderen onder 12 jaar niet meegerekend). Met deze personen mag je nauwer contact hebben, maar er wordt aangeraden altijd voorzichtig te blijven.
 •  Evenementen moeten herbekeken worden en het aantal mensen wordt beperkt. De veiligheid moeten absoluut worden gegarandeerd. Het aantal personen wordt beperkt tot 100 binnen en tot 200 mensen buiten, mondmaskers zijn verplicht.
 •  Niet-begeleide evenementen (denk aan uitstappen, samenscholingen of familiebijeenkomsten) zijn beperkt tot 10 personen
  ( kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend). Uitzonderingen zijn zomerkampen en speelpleinwerking.
 •  Winkelen moet terug alleen. Een uitzondering geldt voor minderjarigen of mensen die hulp nodig hebben. Je mag maximaal 30 minuten in de winkel blijven, behalve wanneer je een afspraak hebt. De solden zouden wel behouden blijven.
 •  De kaart met gratis treinritten, die iedereen krijgt, wordt uitgesteld tot september.
 •  Ook sportlessen en welnesscentra hebben vanaf nu een registratieplicht.

Blijf ook op de hoogte via www.info-coronavirus.be.

Update Corona Gemeente Wevelgem


Vrijdag 24 juli 2020 is het college van burgemeester en schepenen samengekomen om de situatie bij ons in Wevelgem te analyseren en eventuele bijkomende maatregelen te nemen.

Daaruit is het volgende besloten.

 • De burgemeester zal van zodra dit wettelijk kan (mits toelating van de gouverneur en gezondheidsinspecteur) een mondmaskerplicht opleggen op het openbaar domein. Dit betekent dat bepaalde alarmdrempels overschreden moeten zijn, vooraleer een algemene mondmaskerplicht opgelegd kan worden (alarmfase 3). Bij dit besluit zullen we kiezen voor dezelfde regels als de stad Kortrijk, zodat er voldoende duidelijkheid is voor onze burgers. Natuurlijk moeten de nationale maatregelen strikt opgevolgd worden!
   
 • Op vandaag is er nog geen verplichting, maar vragen we toch aan iedereen om preventief een mondmasker te dragen (vanaf 12 jaar) in de publieke ruimtes, behalve:
 1. tijdens verplaatsingen met de auto, moto(r), fiets of step;
 2. tijdens de beoefening van een sportactiviteit;
 3.  tijdens zware fysieke inspanningen gedurende zijn werkzaamheden;
 4. voor wie over een medisch attest beschikt dat het dragen van een mondmasker niet mogelijk is.
   
 •  In de horeca worden de nieuwe nationale regels (registratie van klanten en mondmasker bij verplaatsingen) strikt gecontroleerd. Vanuit deze controles kunnen bijkomende, passende maatregelen genomen worden.
   
 • Daarbij zullen er in samenspraak met de lokale politie regelmatige controles gebeuren op het dragen van een mondmasker, waar dit moet, en op samenscholingen (respecteer de bubbels, maximaal 15 personen op vandaag).
   
 •  In recyclageparken is het ook verplicht om een mondmasker te dragen.
   
 • Volg de gekende veiligheidsmaatregelen strikt op. Meer informatie kan altijd gevonden worden  via info-coronavirus.be

Blijf voorzichtig, denk goed na en draag zorg voor elkaar!

 

Beslissingsboom onderwijs

Wanneer mag mijn kind naar school bij ziekte?

Download het handige overzicht hier.

Veel gestelde vragen Wevelgem

  www.info-coronavirus.be/nl | www.info-coronavirus.be/nl/faqs/ 
  www.facebook.com/volksgezondheid
 Gratis telefoonnummers: vragen over gezondheid en openbare orde 0800 14 689 | Vragen over economie 0800 120 33 | vragen over hulp aan Belgen in het buitenland +32 (0)2 5001 4000 | Bel enkel naar je huisarts als je ziek bent.