Cijferkubbspel

kubbspel met cijfers: cylinder vormige kubben met witte cijfers op

Speluitleg

Om het spel te kunnen spelen moeten er twee of meer spelers zijn. Hoe meer zielen hoe meer vreugd… Het spel kan enkel op gras of in het zand worden gespeeld.

Kies de plaats waar je het spel wilt spelen en plaats de kegels met de cijfers (1-12 ) in een groep, dicht bij elkaar, bijvoorbeeld op deze manier:

Rij 1: 1 en 2

Rij 2: 3 en 10 en 4

Rij 3: 5 en 11 en 12 en 6

Rij 4: 7 en 9 en 8

De afstand van de kegels tot de werpstreep is ongeveer 4 meter. Kies de volgorde waarin de spelers moeten gooien. Per ronde heeft elke speler slechts één werpbeurt. Het is alleen toegestaan om onderhands te gooien.

Wanneer je één kegel omgooit is het getal op de kegel uw score. Wanneer u meer dan één kegel omgooit, is het totaal aantal kegels dat u omgooide uw score.

Een kegel telt niet mee als hij niet horizontaal op het gras of op het zand ligt. Bijvoorbeeld: wanneer je 3 kegels omgooit is je score 3 punten, ongeacht de getallen op de kegels. Wanneer je 3 maal na elkaar alle pionnen mist, ben je uit het spel.

Voordat de beurt naar de volgende speler gaat, moeten alle kegels op precies dezelfde plaats staan als waar ze gevallen zijn. Verplaats ze niet!

De speler die als eerste precies 50 punten heeft is de winnaar. Wanneer je meer dan 50 punten scoort worden er 25 punten afgetrokken van je totaalscore en moet je verder spelen.