Uw zorg, onze passie

Het centrum voor kortverblijf (CVK) Elckerlyc maakt deel uit van het ouderenzorg- en dienstencentrum Elckerlyc. Wij bieden gedurende een vooraf bepaalde periode en buiten het thuismilieu, tijdelijke opvang en verzorging aan zorgbehoevende ouderen. De oudere kan dag en nacht op één van onze drie kamers kortverblijf logeren.

Aanbod ?

De kamers kortverblijf bevinden zich in ons woonzorgcentrum waardoor ook zij gebruik kunnen maken van alle diensten.

  • Noorderhuis : 2 kamers voor personen met overwegend lichamelijke zorgnood
  • Zuiderhuis : 1 kamer voor persoon met overwegend psychische zorgnood (dementie, psychiatrisch, andere reden)
Elckerlyc

Wie ?

Vanaf 65 jaar (uitzonderingen mogelijk) ben je welkom in het centrum voor kortverblijf Elckerlyc.

Er zijn veel redenen mogelijk waarom je in kortverblijf kan komen :

  • tijdelijke ontlasting van de thuissituatie
  • afwezigheid van de familie (bijv. vakantieperiode)
  • een herstel na ziekte, na operatie, na ongeval
  • op kracht komen
  • moeilijke periode overbruggen (bijv. winter)
  • crisisopvang
  • ...

Hoelang ?

In ieder centrum voor kortverblijf kun je telkens maximum 90 nachten per kalenderjaar verblijven (van 1 januari tot 31 december)
Bijvoorbeeld in centrum A : 90 dagen , centrum B : 90 dagen , centrum C : ...
Een periode moet minimum 5 nachten en kan maximum 60 nachten tellen. De overige nachten kunnen later nog opgenomen worden.
* De exacte voorwaarden kun je lezen in onze  interne afsprakennota onderaan deze pagina of kun je vragen aan onze sociale dienst.

Kosten ?

De basisprijs voor de algemene verblijfs- en verzorgingskosten bedraagt sinds 1 januari 2021 : 60,09 euro/dag
Een aantal ziekenfondsen geven onder bepaalde voorwaarden een financiële tussenkomst.
Wij vragen een reservatievergoeding van 150 euro (per overschrijving) die je na het verblijf terug krijgt.
* De details over de kostprijs vind je terug in onze brochure onderaan deze pagina of kun je vragen aan onze sociale dienst.

Reserveren ?

Iedereen is welkom in Elckerlyc ! Door het beperkt aantal plaatsen in kortverblijf reserveer je best ruim vooraf, zeker voor de vakantieperiodes.
Neem contact op met onze sociale dienst.

Meer info ?

 Stel een vraag 
 Brochure 
 Interne afsprakennota