Centrum Moorsele: herinrichting Sint-Maartensplein

UPDATES

(4/07)

Aannemer Growebo zal voor het bouwverlof nog volgende werken uitvoeren :

* afwerken verharding rijweg en voetpaden Ieperstraat/Damberdstraat, zodat het kruispunt en de Ieperstraat terug beschikbaar worden vanaf eind juli.

* plaatsen riolering vanaf OC De Stekke tot ingang kasteel --> alle verkeer van en naar het rustoord, de school en de achterzijde van OC De Brouwerij zal die week via de dreef rond het kasteel rijden. Om verkeersproblemen te voorkomen, zullen verkeerslichten geplaatst worden en wordt het voetgangersbrugje over de Heulebeek tijdelijk afgesloten.

(29/06)

De werken schieten goed op. De riolering in de Ieperstraat is geplaatst, de overkoppelingen zijn uitgevoerd. De rijweg wordt uitgekofferd en de boordstenen worden eerstdaags geplaatst. Bij goed weer zullen de Ieperstraat en het kruispunt met de Damberdstraat terug opengesteld worden eind juli. Vanaf nu is parkeren voor de kerk niet meer toegelaten. Je kan parkeren op de parking Damberdstraat, op de tijdelijke parking in steenslag in de Ieperstraat (domein rustoord), of aan de achterkant van de kerk (blauwe zone).

(6/06)

Sinds 29 mei zijn de weg- en rioleringswerken gestart. De filters werden geplaatst ter voorbereiding van de rioleringswerken.
De uitvoeringstermijn bedraagt 300 kalenderdagen. Als alles meevalt is op 24 maart 2018 het centrum afgewerkt.

(1/06)

24 mei was er een infovergadering over de werken in het centrum van Moorsele. De presentatie van die vergadering kan je hier bekijken.


 Voorbereiding & uitvoering   Timing    Toegankelijkheid


Ontwerp Centrum Moorsele