Centrum Moorsele: herinrichting Sint-Maartensplein

UPDATES

(4/06)

De werken aan het Sint-Maartensplein zijn afgerond.

(9/04)Vanaf 9 april wordt de parking in natuurstenen aan de voorkant van de kerk aangelegd. De parking zal in gebruik kunnen genomen worden vanaf 10 mei. Vanaf 17 mei gaat de markt terug door in het Centrum van Moorsele. 

(26/03)Vanaf 9 april wordt de parking in natuurstenen aan de voorkant van de kerk aangelegd. Vanaf 10 mei gaat de markt terug door in het Centrum van Moorsele. De parking kan vanaf die dag ook opnieuw gebruikt worden.

(15/3)

Vandaag werden de prefabbetonelementen van de fontein geplaatst.  De aannemer werkt ook verder aan het planten van bomen en heesters. Volgende week worden de wandelpaden in architectonisch beton aangelegd.

(2/3)

Deze week wordt, ondanks de vriestemperaturen, gewerkt aan de de spuitkoppen voor de fontein.  Volgende week worden de prefab betonelementen van de fontein geplaatst en doet de aannemer verder met het aanplanten van bomen en struiken rond de kerk en het OC.

(19/02)

De trappen voor de kerk zijn geplaatst. In de volgende weken wordt er verder gewerkt aan de groenaanleg rond de kerk en het OC.

(29/01)

De prefabbeton elementen werden geleverd en zullen ook deze week geplaatst worden, zodat de kerk vanaf het weekend terug toegankelijk zal zijn via de normale ingang aan de voorkant.

(16/01)

De aannemer is gestart met de opbraakwerken aan de voorkant van de kerk. Aansluitend worden de grond- en funderingswerken uitgevoerd en plaatst de aannemer vanaf einde januari de prefabbetonelementen en de trappen. Tot slot wordt het plein voor de kerk aangelegd in natuursteen. Ondertussen worden ook de elektriciteitskasten, de gebouwenverlichting en de openbare verlichting verder afgewerkt, wordt de fietsenstalling ter hoogte van de bibliotheek geplaatst en wordt de fontein gebouwd door Aquafontal.

Het blijft de bedoeling tegen einde maart, mits gunstige weersomstandigheden, de werf af te werken. Met de heer pastoor werd afgesproken dat de misvieringen in de volgende weekends blijven doorgaan en dat de kerk toegankelijk zal zijn via de achterkant, kant sacristie.

(14/12)

De vroege winterprik zorgt ervoor dat de aannemer op heden geen werken meer kan uitvoeren. Op de pas aangelegde betonverharding kan er op vandaag ook nog geen zout gestrooid worden. Het zout zou het beton aantasten, waardoor de bovenste laag zou loskomen. Wees dus extra voorzichtig in de omgeving van OC De Stekke. Eénmaal het beton voldoende is uitgehard zal er terug kunnen gestrooid worden. Op de voetpaden, in natuurstenen, zal natuurlijk wel nog gestrooid worden.

(4/12)

Vandaag is de aannemer gestart met het plaatsen van de betonverharding aan de voorkant en het terras van OC De Stekke. Aansluitend worden kleine aanpassingswerken uitgevoerd aan de achterkant en de zijkant van de kerk.

(27/11)

Vanaf vrijdag 1 december zal de school en het woonzorgcentrum terug voor iedereen bereikbaar zijn via de nieuw aangelegde weg (kant Ieperstraat). De verkeerslichten aan de achterzijde van het kasteel en alle hindernissen zullen weggenomen worden. Op de planning zijn volgende werken voorzien:- de verharding in uitgewassen beton tussen OC De Stekke en de kerk- de aanleg van het terras van het OC en de verharding van de fietsenstalling.

(16/11)

Het nieuwe Sint-Maartensplein begint stilaan vorm te krijgen.

Voetgangers kunnen reeds gebruik maken van de nieuw aangelegde weg in betonverharding. Die weg start aan café ‘De Klokke’ en sluit aan op de bestaande asfaltweg rond het kasteel. Een pad in rode gebakken klinkers verbindt deze nieuwe weg met de ingang van OC De Stekke. Vanaf 17/11 zal ook de nieuwe openbare verlichting ter hoogte van het OC werken. De aannemer vraagt uitdrukkelijk dat voetgangers nog geen gebruik maken van de wandelpaden in natuursteen, aangezien deze nog maar pas zijn aangelegd en nog ingewassen moeten worden. Autoverkeer van en naar de school, het woonzorgcentrum en OC De Stekke moet verder verlopen via de dreef rond het kasteel, waar het verkeer geregeld wordt met verkeerslichten. Aan alle bezoekers wordt gevraagd niet door de werf te lopen. Dit is te gevaarlijk, enerzijds door de aanwezige obstakels, anderzijds door de machines die er aan het werk zijn. Het pad vanaf Bistro Debaere richting OC en de verharding tussen de kerk en het OC zijn opgebroken. Voetgangers kunnen veilig via de nieuwe aangelegde weg het OC bezoeken. De aannemer is momenteel bezig met de heraanleg van het terras voor OC De Stekke en de aanleg van het pad rond het OC.

(10/10)

De greppels in natuursteen zijn aangelegd. Maandag 16/10 wordt gestart met de rijweg in uitgewassen beton uitgevoerd. Na een uithardingsperiode van +/- 3 weken worden dan de voetpaden aangelegd en is er terug verkeer mogelijk.

(2/10)

Deze week plaatst aannemer Growebo de betonklinkers ter hoogte van het rusthuis en legt hij de voetpaden aan in natuurstenen platines. Volgende week wordt de verharding aangelegd aan de achterkant van OC De Stekke. Vanaf 16 oktober wordt dan de nieuwe rijweg in uitgewassen beton aangelegd. Bedoeling is deze nieuwe na de herfstvakantie in gebruik te nemen.

(19/09)

Aannemer Growebo is bijna klaar met mozaïekkeien te plaatsen voor het geklasseerde gebouw op het Sint-Maartensplein. Deze week worden de keien ingewassen. De betonklinkers voor het rustoord worden aangelegd en de waterontvangers worden geplaatst en aangesloten op de regenwaterleiding. Begin oktober wordt dan de betonverharding van de nieuwe rijweg aangelegd. Het is belangrijk dat dit kan gebeuren in goede weersomstandigheden en dat het beton lang genoeg kan drogen. In afwachting kan je het rustoord en de school via de dreef rond het kasteel bereiken. Er staan verkeerslichten opgesteld. Er wordt verwacht dat vanaf de herfstvakantie de toegang terug via de nieuw aangelegde weg zal kunnen verlopen.

(23/08)

Op heden voert de aannemer aansluitingen op de riolering uit ter hoogte van het woonzorgcentrum en OC De Stekke. Aansluitend wordt het plein voor het woonzorgcentrum en de geklasseerde gebouw op het Sint-Maartensplein aangelegd. Dit zal gebeuren met herbruikmozaiekkeien, vaste plantenborders, haagblokken en taxussen in de vorm van een bijenkorf.

Dit plein kan in de toekomst gebruikt worden als terrasruimte waar kunst en poëzie een plaats kunnen krijgen. In de tweede helft van oktober wordt de nieuwe toegangsweg in architectonisch beton aangelegd. Tot einde oktober zal de toegang naar het rustoord en de school dienen te gebeuren via de dreef rond het kasteel.  Om de veiligheid van de weggebruikers te verhogen, zal terug gewerkt worden met verkeerslichten. 

(4/07)

Aannemer Growebo zal voor het bouwverlof nog volgende werken uitvoeren :

* afwerken verharding rijweg en voetpaden Ieperstraat/Damberdstraat, zodat het kruispunt en de Ieperstraat terug beschikbaar worden vanaf eind juli.

* plaatsen riolering vanaf OC De Stekke tot ingang kasteel --> alle verkeer van en naar het rustoord, de school en de achterzijde van OC De Brouwerij zal die week via de dreef rond het kasteel rijden. Om verkeersproblemen te voorkomen, zullen verkeerslichten geplaatst worden en wordt het voetgangersbrugje over de Heulebeek tijdelijk afgesloten.

(29/06)

De werken schieten goed op. De riolering in de Ieperstraat is geplaatst, de overkoppelingen zijn uitgevoerd. De rijweg wordt uitgekofferd en de boordstenen worden eerstdaags geplaatst. Bij goed weer zullen de Ieperstraat en het kruispunt met de Damberdstraat terug opengesteld worden eind juli. Vanaf nu is parkeren voor de kerk niet meer toegelaten. Je kan parkeren op de parking Damberdstraat, op de tijdelijke parking in steenslag in de Ieperstraat (domein rustoord), of aan de achterkant van de kerk (blauwe zone).

(6/06)

Sinds 29 mei zijn de weg- en rioleringswerken gestart. De filters werden geplaatst ter voorbereiding van de rioleringswerken.De uitvoeringstermijn bedraagt 300 kalenderdagen. Als alles meevalt is op 24 maart 2018 het centrum afgewerkt.

(1/06)

24 mei was er een infovergadering over de werken in het centrum van Moorsele. De presentatie van die vergadering kan je hier bekijken.

 Voorbereiding & uitvoering   Timing    Toegankelijkheid