Captatieverbod afgesneden meanders Leie

Door de aanhoudende droogte is het verboden water te capteren uit de afgesneden meanders van de Leie en alle onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen.

De enige uitzondering hierop: het beperkt capteren van water als drinkwater voor eigen vee en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Het volledige politiebesluit vind je hier.