Heb jij zin om de cafetaria van het zwembad nieuw leven in te blazen?

Heb jij zin om de cafetaria van het zwembad Wevelgem nieuw leven in te blazen?
Laat deze kans dan niet liggen.
+ Gelegen in het centrum van Wevelgem
+ Ruime parkeermogelijkheden
+ Vlakbij de gemeentelijke hovingen
+ Zicht op het zwembad vanuit de cafetaria
+ Eigen terras. Vrij in te richten
+ Afzonderlijke toegang en toegang via zwembad
+ Gunstige uitbatingsvoorwaarden.

Het gemeentebestuur zoekt een uitbater voor de cafetaria van het zwembad Vanackerestraat tot einde uitbating november 2021. Wie aan deze inschrijving wil deelnemen, kan daarvoor het lastenboek met alle voorwaarden elektronisch raadplegen via deze link. Het lastenboek kan ook gratis bekomen worden op het gemeentehuis, Vanackerestraat 16 of op de sportdienst, Vanackerestraat 16.

Het college van burgemeester en schepenen zal uit de ingediende kandidaturen de meest voordelige kiezen rekening houdend met volgende criteria:
- voorstel van maandelijkse vergoeding die de kandidaat aanbiedt;
- uitbatingsplan en waarborgen tot een voortdurende, ononderbroken en werkelijke uitbating.

Kandidaturen met de nodige bijlagen dienen ingediend te worden ten laatste op maandag 18 september, hetzij door afgifte op het gemeentehuis, Vanackerestraat 16 of per aangetekend schrijven.
De inschrijving moet verstuurd of bezorgd worden onder dubbel gesloten omslag, die beide, behalve het adres van het bestuur, enkel de vermelding “Inschrijving concessie cafetaria zwembad Vanackerestraat”mag bevatten.

Interesse? Voor alle inlichtingen, alsook afspraak voor eventueel plaatsbezoek, kan contact genomen worden met de sportdienst, Vanackerestraat 16 (056 43 35 60 of sportdienst@wevelgem.be)

Aangemaakt op: 16/06/2017