Buurtbabbels Gullegem

Foto van de buurbabbel in Gullegem met allemaal mensen op stoelen op het mooie groene gras

Met de buurtbabbels brengen we buurtbewoners samen in de wijken en maken we ontmoeting mogelijk. De buurtbabbels kunnen allerlei vormen aannemen: een koffieklets, een spelletje petanque of kubb, een tasje soep in de winter … Kortom, de buurtbabbels zijn een gezellig samenzijn met, in en voor de buurt. We voorzien tafels en stoelen op een leuke locatie in je buurt en brengen wat koffie en koekjes mee.

Zowel in Moorsele, Wevelgem als Gullegem zijn er gratis buurtbabbels. De lokale dienstencentra zijn de trekkers, zij plannen de momenten in en zorgen voor de praktische organisatie.

De buurtbabbels gaan enkel door bij mooi weer, dus niet als het regent. Iedereen welkom!

Wanneer en waar in Gullegem?

De exacte dagen/plaatsen en uur is steeds terug te vinden in het maandblad De Wegwzijzer.