Oproep: burgerslachtoffers Wereldoorlog I

Tijdens de oorlog 1914-1918 verloren tientallen burgers van Gullegem, Moorsele en Wevelgem het leven ten gevolge van het oorlogsgeweld.
Deze slachtoffers vielen zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen.

Het is de bedoeling om ook deze slachtoffers eervol te herdenken op 11 november 2018, honderd jaar na de wapenstilstand.
Momenteel wordt aan de hand van verschillende bronnen de namenlijst van deze burgerslachtoffers opgesteld.
Het is de bedoeling om een zo volledig mogelijke namenlijst te verkrijgen.
Al wie een familielid verloor ten gevolge van de oorlog wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met erfgoedmedewerker Koen D'haene.
Ook wie nuttige informatie heeft, kan deze doorspelen.
Alle inlichtingen worden in samenwerking met vertegenwoordigers van de heemkundige kringen verzameld en verwerkt.

Praktisch

erfgoed@wevelgem.be
056/43 39 22

Aangemaakt op: 29/03/2018