Budgetbegeleiding, budgetbeheer en collectieve schuldenregeling

Het OCMW Wevelgem is een erkende dienst schuldbemiddeling. De sociale dienst biedt hulp bij het beheer van inkomsten en uitgaven. Dit kan onder diverse vormen van hulpverlening:

Budgetbegeleiding houdt in dat een maatschappelijk werker de cliënt bijstaat en adviseert inzake het beheer van zijn budget. De maatschappelijk werker geeft tips en leert de cliënt hoe hij zijn budget beter kan beheersen en aanwenden. De cliënt blijft tijdens de budgetbegeleiding zelf de beslissingen nemen i.v.m. zijn maandelijkse betalingen en/of de besteding van zijn leefgeld. De cliënt kan steeds beslissen de budgetbegeleiding stop te zetten.

Budgetbeheer gaat verder dan budgetbegeleiding en kan, mits akkoord van de cliënt, worden opgestart in volgende gevallen:
• bij onmogelijkheid om budgetbegeleiding op te starten
• wanneer ingeschat wordt dat budgetbegeleiding de cliënt onvoldoende zal helpen
• wanneer een eerder opgestarte budgetbegeleiding onvoldoende doeltreffend werkt

Bij budgetbeheer neemt de maatschappelijk werker het beheer van de financiële middelen van de cliënt over. Dit betekent dat de maatschappelijk werker de financiële beslissingen neemt en de klant hierover informeert.
De cliënt kan steeds beslissen het budgetbeheer stop te zetten.

Collectieve schuldenregeling
Bij mensen met een onbeheersbare schuldenlast kan, mits akkoord van de cliënt, worden overgegaan tot een collectieve schuldenregeling.

Dit houdt in dat een gespecialiseerde schuldbemiddelaar wordt aangesteld door de bevoegde rechter, die voor dit dossier een voorstel van regeling uitwerkt waarbij:
• de schulden in de mate van het mogelijke worden terugbetaald aan de schuldeisers
• mensen in staat worden gesteld een menswaardig bestaan te leiden
• de mogelijkheid wordt geboden om na een aantal jaren een nieuwe start te nemen
• de schuldbemiddelaar alle beslissingen inzake financieel beheer van de cliënt neemt.

Bijkomende voorwaarde is dat alle schuldeisers akkoord gaan met de regeling of dat de beslagrechter een dergelijke regeling oplegt.

Verantwoordelijke dienst

OCMW - sociale dienst

Wat moet je meebrengen?

  • Identiteitsdocumenten
  • Overzicht van inkomsten en uitgaven van de laatste maanden

Stap 1

Aanmelden bij een maatschappelijk werker

Stap 2

Begeleiding
Opstart van de budgetbegeleiding of het -beheer door de maatschappelijk werker.

Filmpjes

Filmpje 'Hoe behoud ik overzicht over mijn inkomsten & uitgaven?’: https://www.youtube.com/watch?v=jKo9nx9eS5E 

Filmpje 'Waar kan ik terecht voor hulp bij het beheren van mijn budget?’: https://www.youtube.com/watch?v=oVG0qOAmAbQ

Filmpje ‘Collectieve schuldenregeling: wat is het en hoe gaat het in zijn werk?’: https://www.youtube.com/watch?v=v16sbhOvm-Q