Bouwproject S. Vermotestraat, S. Streuvels-, Dr. Hemerijckx- en A. Vanhoornelaan

06 maart 201931 december 2020
project in de kijker Moorsele grondplan

Als u nog niet zo lang geleden door één van de grootste wijken van Moorsele bent gepasseerd, zal u het ongetwijfeld al gezien hebben dat heel wat kleinere bungalowwoningen in de Serafijn  Vermotestraat en de Stijn Streuvelslaan leeg staan.

In het voorjaar van 2019 worden deze 22 woningen gesloopt om plaats te maken voor 26 sociale huurwoningen. Ook in de Dokter Hemerijckxlaan en de Architect Vanhoornelaan zullen 17 nieuwe huurwoningen worden gebouwd.

Er werd goed nagedacht over hoe deze nieuwe woningen een plaats zullen krijgen in de wijk. Het aantal woningen zal stijgen waardoor er voor heel wat nieuwe gezinnen kansen worden geboden. Maar dit betekent niet dat de wijkbewoners het gevoel zullen krijgen dat ze in een omgeving van alleen maar bakstenen en beton zullen wonen. De gemeente Wevelgem en De Vlashaard vinden het heel belangrijk dat er voldoende groen– en recreatiezones gecreëerd worden.Bestaande mooie elementen, zoals bijvoorbeeld de vijver die centraal in de wijk gelegen is, zullen behouden en  verbeterd worden. Er worden heel wat natuurlijke elementen geplaatst waardoor het zowel voor jong als oud een aangename plek zal zijn om te vertoeven.

Deze infrastructuur- en omgevingswerken starten in maart 2019 en worden uitgevoerd door de aannemer Wegenbouw Ockier. Het ontwerp en de opvolging van de werken is in handen van het Bureau Cnockaert en Green Concepts. Hiervoor is een investeringsbedrag van € 1.416.828 voorzien.

De firma Damman staat in voor de bouw van 17 gezinswoningen (fase 1) en 26 duowoningen (fase 2). De architectuur is in handen van Sileghem & Partners. Hiervoor is een investeringsbedrag van € 6.211.100 voorbehouden. De bouw van de woningen start in het voorjaar van 2019.

Meer info

De Vlashaard is bouwheer en coördineert de werken. Dit project wordt gesubsidieerd door de Vlaams Maatschappij voor Sociaal Wonen.