Herinneringsboom bij overlijden

kaart_gratis_bomen_bij_overlijden

Nabestaanden van een overleden persoon kunnen vanaf juni een gratis herinneringsboom aanvragen.  De herinneringsbomen worden jaarlijks uitgedeeld rond Allerheiligen, een eerste keer komend najaar.
Wevelgem beoogt daarmee twee doelen:

  1. zorgen voor een blijvende herinnering en stilstaan bij een belangrijke mijlpaal in het leven 
  2. zorgen voor meer groen. 
Blijvende herinnering

Nabestaanden van iemand die komt te overlijden, zullen een herinneringsboom kunnen aanvragen. Op die manier kunnen ze zorgen voor een blijvende herinnering aan hun geliefde, dicht bij hen. De nabestaanden worden via de gemeente op de hoogte gebracht. Er zijn wel enkele voorwaarden. De persoon die sterft moet in Wevelgem wonen of begraven worden. De boom moet ook in Wevelgem geplant worden. Het soort boom is daarnaast afhankelijk van de grootte van de tuin.

Meer groen

Met dit initiatief blijft Wevelgem werken om de gemeente op verschillende manieren te vergroenen en zo klimaatrobuuster te maken. Jaarlijks plant de gemeente ook een geboortebos aan en sinds het najaar van 2021 kan iedereen die een hoogstam(fruit)boom aanplant in zijn/haar tuin een subsidie aanvragen.

Wevelgem ondertekende onlangs eveneens het energie- en klimaatpact. Eén van de doelstellingen daarbij is dat er tegen 2030 per inwoner één extra hoogstamboom bijkomt. Het project van de herinneringsbomen draagt bij om die doelstellingen ook effectief te halen.

Troostgemeente

Daarnaast past deze actie in het toekomstplan begraafplaatsen, dat midden 2022 werd goedgekeurd. Dat plan heeft onder meer oog voor nieuwe vormen van begraven en omgaan met rouwen, ook buiten de begraafplaatsen. In dat kader doorloopt Wevelgem op dit moment ook een traject met vzw Reveil, gekend van de troostconcerten in Vlaanderen op 1 november, om straks de eerste troostgemeente van Vlaanderen te worden. Op 18 april was er een tweede brainstormsessie waarbij de eerste plannen een concrete invulling kregen. Oktober moet op die manier een troostmaand worden met tal van warme initiatieven.

Een groene en warme gemeente, Wevelgem zorgt ervoor!