#bibvooriedereen

jan
19

De grote omarming

Op vrijdag 19 januari om 11u00 maken heel veel mensen samen een grote kring rond de bibliotheek van Wevelgem.
Hiermee willen ze beleidsvoerders laten zien dat ze hun bibliotheek omarmen en dat ook in de toekomst willen blijven doen.

Het gemeentebestuur van Wevelgem gelooft honderduit in de werking van zijn bibliotheek en investeerde onlangs fors in een modern en toekomstgericht bibliotheekgebouw.
De Wevelgemnaren mogen gerust zijn, maar dat is niet in elke gemeente even vanzelfsprekend.
Er is de voorbije jaren op veel plaatsen bespaard op de werking van de bibliotheek.
De collectiebudgetten zijn tussen 2009 en 2015 gedaald met 2,6 miljoen euro en in dezelfde periode verdwenen er meer dan 130 voltijdse banen in de sector.
Bovendien zijn gemeenten sinds 2016 door een veranderde regelgeving van de Vlaamse gemeenschap niet langer verplicht om een bibliotheek te hebben.
Tot nu toe heeft er nog geen enkele gemeente haar bibliotheek afgeschaft, maar nieuwe gemeentebesturen zouden dat in 2019 wel kunnen overwegen.

Met de campagne #bibvooriedereen wil de Vlaamse bibliotheeksector tijdig aan de alarmbel trekken en het belang en de waarde van de bibliotheek voor de hele bevolking onderstrepen.

Waarom nog een bibliotheek?

Bibliotheken zijn hard nodig, ook in deze digitale tijden.
Ze bieden een veilige en toegankelijke plek waar mensen elkaar ontmoeten. Met allerlei activiteiten en projecten stimuleren ze kenniscreatie en kennisuitwisseling.
Ze werken aan leesbevordering en stimuleren leesplezier, bij jong en oud. De intense samenwerking tussen school en bibliotheek is ook hard nodig als we Vlaamse kinderen weer beter willen laten scoren voor begrijpend lezen.
Ze maken mensen wegwijs in het grote aanbod aan informatie, literatuur, film en muziek. Ze leren hen nieuwe dingen kennen en bieden toegang tot het actuele aanbod, maar ook tot wat niet meer in de handel verkrijgbaar is.
Ze werken aan informatievaardigheden en mediawijsheid. Ze leren mensen omgaan met nieuwe technologieën, zoals tablets, e-readers of sociale media.
Ze richten zich op specifieke doelgroepen, van jongeren tot senioren, van vluchtelingen tot mensen in armoede.
Iedereen is welkom in de bibliotheek!

Tijd voor actie

De actie #bibvooriedereen wil ervoor zorgen dat alle steden en gemeenten ook na de verkiezingen van 2018 blijven investeren in hun bibliotheek.
De bibliotheek moet een basisdienst blijven waar elke burger recht op heeft en die een rol kan spelen op vlak van cultuur, onderwijs, welzijn…
Op 19 januari zullen burgers de bibliotheek letterlijk omarmen en dit op verschillende plaatsen in Vlaanderen.
In de provincie West-Vlaanderen wordt de bibliotheek van Wevelgem omarmd.
Tussen 19 januari en 23 april worden zoveel mogelijk burgers, verenigingen en diensten opgeroepen om een bibliotheekcharter te ondertekenen en zo te tonen dat zij de bibliotheek belangrijk vinden.
Na de gemeenteraadsverkiezingen (oktober) worden ook de nieuwe besturen uitgenodigd om het charter te ondertekenen en de bibliotheek een prominente plaats te geven in hun strategische meerjarenplan.

Partners van de actie
Ambassadeurs van de actie
Wat staat er in het charter? 

Oproep

Vrijdag 19 januari om 11 uur
‘De grote omarming’ van de Bib in het park, Vanackerestraat 20, Wevelgem
Met medewerking van individuele burgers en vertegenwoordigers van verenigingen, scholen en diensten die houden van hun bibliotheek

Teken bet charter voor het behoud van elke bibliotheek.

 

Meer informatie

VVBAD, www.bibvooriedereen.be, bibvooriedereen@vvbad.be
Bibliotheek Wevelgem, bibliotheek@wevelgem.be

Aangemaakt op: 20/12/2017