Bibliotheekraad

De bibliotheekraad bestaat uit vertegenwoordigers van de politieke partijen en de gebruikers van de gemeentelijke bibliotheek. Ook de bibliothecaris en de beleidscoördinator Vrije Tijd zijn lid van de raad.  De raad komt een viertal keer per jaar bijeen om te beraadslagen over de werking van de bibliotheek.
 

Doel

Via deze raad wordt de bevolking betrokken bij de werking van de bibliotheek en kunnen adviezen geformuleerd worden aan het gemeentebestuur.

 

Bibliotheekraad 2013-2019

Voordrachten Culturele Raad: afgevaardigden van de gebruikers en filosofische strekkingen
Callens Andrea
Compernolle Claude
Corne Geert
Espriet Greet
Dekeyzer Lionel
Desmedt Petra
Desmet Marc
Desmit Francine
Masschelein Hans (voorzitter)
Vanheesbeke Leonard

Voordrachten politieke fracties: afgevaardigden van politieke strekkingen
Carlu Hannelore
De Winter Carlo
Dobbelaere Pieter
Haeyaert Philippe
Mispelaere Emmy
Serlet Ine
Steelandt Ann
Stragier Didier
Vermassen Veronique
Vervake Andy

Ambtshalve:
Schepen van Cultuur Geert Breughe (ondervoorzitter)
Beleidscoördinator sector Vrije Tijd Geert Knockaert
 

Contact

Secretariaat: bibliotheek, 056 43 35 40, chris.dewulf@wevelgem.be