Bereikbaarheid

Voor een optimale bereikbaarheid voer je een routescan uit. Dit betekent dat je de ganse route letterlijk doorloopt en alle obstakels in de praktijk in kaart brengt (zowel van en naar de parking, als op de plaats van de activiteit zelf).

Tip
Vraag een minder mobiele persoon mee tijdens de route en/of duw een buggy voor je uit. Je zal gauw merken waar het mank loopt...

 

Basistoegankelijkheid
 • Is je evenement bereikbaar met het openbaar vervoer?
  JA? Oplijsten van de vlotste routes (bv. Kortrijk – Menen), deze worden idealiter vermeld in de promotie (op website en sociale mediakanalen).
  NEE? Zijn er alternatieven voorhanden (bv. belbus, taxibedrijven,…)?

Werden de storende elementen weggewerkt om de route naar podium, drank- en eetgelegenheden, toiletten, EHBO, nooduitgang en kassa,… vlot toegankelijk te maken?

 • Doorgangen breed genoeg en drempelvrij (eenrichting, min. 90 cm, idealiter 120 cm, tweerichting min. 150 cm, idealiter 180 cm)?
 • Moeilijke overstappen (+2cm) voorzien van hellend vlak?
 • Rubbermatten op drassige, glibberige of zandige stroken?
 • Gevaarlijke putten opgevuld?
 • Losliggende kabels weggewerkt (met kabelgoten of in de lucht)?
 • Geen storend overhangend groen?
Integrale toegankelijkheid
 •  Is een deel van de bar aangepast op rolstoelhoogte?

In samenwerking met vzw De Stroom