Belastingen en retributies

De gemeente vaardigt belastingen en retributies uit om inkomsten te verwerven.

1. Belastingen

Een belasting is een eenzijdig opgelegde heffing aan natuurlijke of rechtspersonen die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn of die er belangen hebben. De belastingplichtige haalt hieruit geen direct voordeel. De opbrengst van de belastingen wordt aangewend om de algemene uitgaven van de gemeente te financieren.
De gemeentelijke belastingen kunnen worden opgesplitst in twee types.

  • Belastingen aanvullend op belastingen, bepaald door de hogere overheid

Opgepast: voor inlichtingen over je personenbelasting zelf moet je je wenden tot het ministerie van financiën, Ontvangkantoor Kortrijk II, Hoveniersstraat 31 te Kortrijk, 02/577 74 50; fax 02/579 64 31

 

  • Belastingen die bepaald worden door de gemeente
    Deze belastingen hebben te maken met specifieke activiteiten, situaties of feiten. Hieronder vind je een lijst van de gemeentelijke belastingen. Wanneer je als belastingsplichtige niet akkoord gaat met je toegestuurde aanslagbiljet, kan je een bezwaar indienen door een gemotiveerd bezwaarschrift. 

Algemene_gemeentebelasting_gezinnen_13_12_2013
Algemene_gemeentebelasting_op_bedrijven_13_12_2013
Belasting_inzake_groen_bij_verkavelingen_en_groepswoningbouwprojecten
Belasting_op_nachtwinkels_13_12_2013
Belasting_op_niet-afkoppeling_13_12_2013
Belasting_op_niet-bebouwde_percelen_13_12_2013
Belasting_op_uitbating_van_bars_en_priveclubs_13_12_2013
Belasting_voor_panden_opgenomen_in_het_leegstandsregister_20160817

Verhaalbelasting_op_het_aanleggen_van_riolen_13052016
Verhaalbelasting_op_het_aanleggen_van_voetpaden_en_boordstenen_13052016
Verhaalbelasting_op_het_aanleggen_van_wegenuitrusting_13052016
Verhaalbelasting_op_het_verwerven_van_de_zate_van_de_weg_13052016
Directe_gemeentebelasting_op_tweede_verblijven_13_12_2013

Elke eigenaar of in voorkomend geval, de huurder van een tweede verblijf, is verplicht om hiervan éénmalig aangifte te doen. Het aangifteformulier tweede verblijven vind je hier: Aangifteformulier_tweedeverblijf

 

2. Retributies

Een retributie is een billijke vergoeding voor een vrij aanvaarde dienst. Het is een som die de gemeente vraagt als tegenprestatie voor een dienstverstrekking die al of niet stilzwijgend door een natuurlijke of rechtspersoon werd gevraagd. Het bedrag van het retributietarief staat rechtstreeks in verband met de kosten van de geleverde prestatie. 

Algemeen_retributiereglement_c20.12.2017
Contantbelasting_op_afgifte_van_restafvalzakken_08_11_2013
Retributiereglement_sport_13_12_2013
Retributiereglement_werken_aan_gasleidingen_08_11_2013
Retributiereglement_recyclagepark_c_21.12.2016