Ambulante handel op private plaatsen langs de openbare weg en op commerciële parkings

Bij de uitbating van een kraam op privé domein is er sprake van een ambulante activiteit indien

  • er op dit adres geen vestigingseenheid van de standhouders staat geregistreerd in de KBO (= Kruispuntbank voor ondernemingen).
  • het om een kraam gaat die grenst aan de openbare weg of die geplaatst wordt op een commerciële parking.

Voor deze ambulante activiteit op privé domein is een voorafgaande toelating van de gemeente nodig.

Mocht er een vestigingseenheid van de standhouder op het privé adres in het KBO vermeld staan of grenst de locatie van het kraam niet aan de openbare weg, dan is er sprake van een geregistreerd verkooppunt en geen ambulante activiteit. Zodoende is er geen toelating van de gemeente nodig.

Voorwaarden

Om een ambulante activiteit te kunnen uitoefenen, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Beschikken over een ‘machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten’ (de zogenaamde leurkaart).
  • Deze machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.
  • Beschikken over een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s en, indien van toepassing, een keuringsattest voor je gas- en/of elektriciteitsinstallatie.
  • Als je voeding wil verkopen, moet je beschikken over een registratie, erkenning of toelating van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).
  • Als je gegiste en/of sterke drank wil schenken, is een drankvergunning voor een reizende drankgelegenheid vereist. Deze drankvergunning vraag je aan bij de gemeente waar je gedomicilieerd bent.
  • Als je gegiste en/of sterke dranken wil verkopen, zonder consumptie ter plaatse, is een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken vereist. Deze vergunning moet je aanvragen bij de Gewestelijke directie van Douane en Accijnzen.