Afval verbranden

Afval verbranden is niet verstandig. Er zijn voor alle afvalfracties milieuverantwoorde oplossingen. En toch zijn er nog mensen die een deel van hun afval kwijtraken door een vuurtje te stoken in de tuin. Deze vorm van afvalverbranding is veel schadelijker dan velen denken. Zelfs ‘onschuldig' tuinafval zoals snoeihout en bladeren zorgen voor aanzienlijke concentraties dioxines, stof en polyaromatische koolwaterstoffen (PAK's). Nog rampzaliger wordt het als zaken zoals hout- en plasticafval meeverbrand worden. De wettelijke normen voor huisvuilverbrandingsovens kan tot 5000 x overschreden worden. En vele kleine vuurtjes maken 1 groot. Momenteel wordt 53% van de dioxine-uitstoot in Vlaanderen veroorzaakt door vuurtjes in de tuin, tegenover 0,5% door huisvuilverbrandingsovens. Dioxine is een van de gevaarlijkste kankerverwekkers die in verschillende weefsels kanker kan veroorzaken.

Er zijn niet alleen de vervuilende stoffen. Afvalverbranding veroorzaakt een stinkende rook die allesbehalve aangenaam is voor omwonenden en voorbijgangers, en ook voor planten schadelijk is.

Bovendien zijn er tal van alternatieven: afval voorkomen, sorteren, naar het containerpark brengen, groenafval composteren of verwerken in de tuin,...

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat afval verbranden verboden is. De enige uitzondering is plantaardige afvalstoffen afkomstig van het onderhoud van tuinen. En dan nog moet dit gebeuren op meer dan 100 m afstand van boomgaarden, bossen, huizen, hagen enz.
Ga dus in het vervolg verstandig om met uw afval en verbrand het niet. Voor uzelf, uw medemensen en het milieu.

Bron en meer info: www.vlaanderen.be/sluikverbranden