Ecologische siertoontuin

Vinkestraat, zn
8560 Wevelgem
België

Ecologische siertoontuin

Ecologische siertoontuin

Bekijk op Google Maps

Extra informatie

De ecologische siertoontuin nabij Vanbutseles molen is een demotuin waar iedereen vrij in en uit kan.

Daar worden de principes van ecologisch tuinieren in de praktijk omgezet.
Naast de ecologische siertuin vindt u er ook een kruidentuin en verschillende graslanden en bloemenmengsels.

7 vuistregels voor de ecologische siertuin (eveneens bij u thuis toe te passen)

  • draag zoveel mogelijk bij tot het herstel of behoud van landschap en milieu (zo min mogelijk gebruik van pesticiden, kunststoffen, niet-recycleerbare materialen - gebruik zoveel mogelijk streekeigen plantmateriaal)
  • kies planten in functie van bodem en klimaat  (hou rekening met zon, licht, schaduw, wind, grondsoort (klei,zand... droog, nat))
  • zorg voor gelaagde begroeiing (boom-, struik-, kruid -en strooisellaag)
  • hou rekening met de groeikracht van de planten en hun grootte bij hun volle wasdom
  • als je met de natuur samenwerkt, zal je tuin arbeidsarmer worden (we krijgen minder kruiden, we dienen minder te maaien, het snoeien kan beperkt worden)
  • herontdek de schoonheid van de natuur in je tuin (soortenrijkdom van een bloemenweide, een rondfladderende vlinder of het gefluit van een zangvogel
  • werk het harmonieus samenleven van mens, plant en dier in de hand (leg de tuin niet enkel en alleen aan in functie van uzelf, zorg ook voor goede omstandigheden voor plant en dier)


U kan de ecologische toontuin ontdekken tijdens een wandeling met een gids van VELT.
Aanvragen voor wandelingen dienen gericht aan de cel groen:
tel:056/43 34 60 - fax: 056/43 34 51 - groen@wevelgem.be