Aanvullende financiële steun

Het Sociaal Huis kan aanvullende financiële steun toekennen indien blijkt dat het inkomen onvoldoende is om menswaardig te kunnen leven. Hiervoor doet de maatschappelijk werker een financieel en sociaal onderzoek.

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst neemt steeds de beslissing over het al dan niet toekennen van de tussenkomsten, op voorstel van de sociale dienst. Het betreft hier aanvragen voor onder andere:

In sommige gevallen wordt de steun uitbetaald en moet ze achteraf aan het Sociaal Huis terugbetaald worden.

Voor verdere info over de diverse vormen van financiële steun en de modaliteiten daaromtrent bent u steeds welkom bij het team van de sociale dienst.

Verantwoordelijke dienst

Sociaal Huis - sociale dienst

Wat moet je meebrengen?

  • Identiteitsdocumenten
  • Overzicht van inkomsten en uitgaven van de laatste maanden

Stap 1

Voeren van een sociaal-financieel onderzoek
De cliënt komt naar de sociale dienst bij het onthaal.
U wordt een maatschappelijk werker toegewezen.
Via een eerste gesprek (intake) en verdere gesprekken wordt een sociaal-financieel onderzoek gevoerd.

Stap 2

Mededeling van de beslissing
Op basis van het verslag en het voorstel van de maatschappelijk werker neemt het bijzonder comité voor de sociale dienst een beslissing. De cliënt ontvangt een beslissing bij toekenning of weigering.

Stap 3

Begeleiding
De cliënt wordt begeleid opdat de sociaal-financiële situatie van betrokkene kan verbeteren. De verdere begeleiding verschilt van cliënt tot cliënt naargelang zijn totale probleemsituatie.