Aanvraag milieutechnische informatie

Via het webformulier hieronder kan je gedetailleerde informatie opvragen zoals bijvoorbeeld informatie die nodig is voor de opmaak van bodemonderzoek (OVAM), de opmaak van gemotiveerde verklaringen (gemotiveerde verklaringen zijn documenten waarmee men een al dan niet vermeende fout in het Gronden Informatie Register kan laten corrigeren zodat een terrein bijv. niet langer een bodemonderzoek moet ondergaan.), grondverzetstudies, de opmaak van geur- en geluidstudies, juridische dossiers, ...

  • Kostprijs | De meeste informatievragen kosten gemiddeld tussen de 50 en 100 euro. De tarieven staan vermeld in het algemeen retributiereglement. 
  • Facturatie | Na aflevering van de gevraagde informatie wordt een factuur opgemaakt
  • Hoe krijg je de documenten | De aangevraagd informatie wordt digitaal overgemaakt per mail en/of Wetransfer, tenzij anders aangevraagd.
  • Timing | Reken op 1 tot 2 weken verwerkingstijd

Tip: Vermijd overbodige kosten en vermeld het doel van je informatievraag. Voor een bodemonderzoek is andere informatie relevant dan bijvoorbeeld voor een geurstudie.
Tip: Ken je de kadastrale nummers van de percelen niet? Je kan ze opzoeken via Geopunt Vlaanderen.

  bespaar tijd en log in 
  1. Vraag een account aan en log je in voordat je je aanvraag doet. Als je ingelogd bent worden een aantal identitficatiegegevens automatisch voor je ingevuld.
  2. Met een login is het mogelijk om een lijst op te vragen van de aanvragen die reeds gebeurd zijn.

Log hier in   Nog geen account? Vraag een aan

 

Doe hier je aanvraag 👇 

Ter herinnering

  • De meeste informatievragen kosten gemiddeld tussen de 50 en 100 euro. De tarieven staan vermeld in het algemeen retributiereglement. 
  • Betalen gebeurt achteraf: na aflevering van de gevraagde informatie wordt een factuur opgemaakt
Identificatie aanvrager
kies
We maken dit onderscheid in functie van de facturatie. Vraag je als private persoon informatie aan, dan gebruiken we je rijksregisternummer om het factuuradres op te zoeken. Voor bedrijven en ondernemeningen gebruiken we het adres dat gekoppeld is aan het ondernemingsnummer.
Bijvoorbeeld 0123.321.123
Vul hier je eigen dossierreferentie in. We vermelden dit nummer dan ook op de factuur die we je nadien sturen. 
Identificatie onroerend goed
Gebruik een puntkomma (;) tussen de verschillende kadastrale nummers 
Doel van de aanvraag
Waarom vraag je deze info op?
Deze context helpt ons om jou de juiste informatie te bezorgen en overbodige kosten te vermijden
Vermeld hier bijvoorbeeld informatie die ons de helpt de gevraagde informatie te zoeken of om je doelstelling te verduidelijken