Aanvraag Creditnotasubsidie (goede doelen)

Wie een activiteit organiseert voor het goede doel, kan tot 125 euro korting krijgen op de factuur van de huur van gemeentelijke zalen, materiaal, ... 

Doe je aanvraag online

Online aanvraag formulier creditnota subsidie

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen, moet de aanvraag en de activiteit voldoen aan volgende voorwaarden:

1. De aanvraag gebeurt door minstens twee personen die op een verschillend adres wonen in de gemeente Wevelgem.
2. Bij de aanvraag wordt het goede doel nader omschreven.
3. De activiteit vindt plaats op het grondgebied Wevelgem.
4. De activiteit staat open voor de ganse Wevelgemse bevolking en is publieksgericht.
5. De activiteit komt niet in aanmerking voor een andere financiële ondersteuning van het gemeentebestuur, of de organisator verklaart geen andere gemeentelijke tegemoetkoming aan te vragen.
6. Het hoofddoel van de activiteit zelf is het inzamelen van financiële of materiële steun voor een goed doel en wordt als dusdanig aangekondigd.
7. De opbrengst van de activiteit gaat, na aftrek van de organisatiekosten, integraal naar het vooropgestelde goede doel.
8 Een activiteit die wordt georganiseerd ten voordele van de eigen werking, komt niet in aanmerking tenzij de reguliere werking van de organisator samenvalt met het goede doel zelf, en dat de opbrengst besteed wordt aan een duidelijk omschreven project die een sociaal karakter heeft en zich situeert in de categorie gezondheid, welzijn of slachtofferhulp.
9. De activiteit brengt mensen samen. Collectes en werving op straat of huis-aan-huis voor periodieke donatie komen niet in aanmerking.

Lees hier het volledige reglement