Aanvraag standplaats met abonnement op de openbare markt

Als er op een openbare markt een standplaats vrij is dan wordt dit hier bekendgemaakt. Er zijn momenteel geen plaatsen op abonnement beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen steeds hun kandidatuur spontaan indienen. Deze worden dan bijgehouden in een register met wachtlijsten.

Kandidaturen worden ingediend hetzij bij brief neergelegd tegen ontvangstbewijs, hetzij bij ter post aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs, hetzij op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs gericht aan het gemeentebestuur. Een kandidatuur bevat:

  • je machtiging tot ambulante activiteiten

  • dit ingevulde formulier aanvraag_plaats_abonnement
  • een gedetailleerde foto van jouw kraam.