Gemeenteraad

De leden van de gemeenteraad worden om de zes jaar, op de tweede zondag van oktober verkozen. De volgende verkiezingen vinden plaats in 2018.
Het aantal raadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente op 1 augustus van het verkiezingsjaar. Wevelgem heeft recht op 31 gemeenteraadsleden. De burgemeester en de uit de gemeenteraad verkozen schepenen maken ook deel uit van de gemeenteraad en nemen deel aan de zittingen. De gemeentesecretaris verzorgt de notulering.

De nieuwe gemeenteraad bestaat uit:

CD&V: Seynhaeve Jan, Desmet Mathieu, De Clerck Marie, Breughe Geert, Maes Lobke, Galle Bernard, Defieuw Kevin, Tant Stijn, Acke Frank, Hellebuck Nico, Defraye Luc, Messely Katleen, Vanneste Jacques, Mol Sofie, Libeer Hendrik, Deflo Sander, Mollefait Agna, Grymonprez Koen

Groen: Stragier Jasper, De Winter Carlo

N-VA: Daem Filip, Carlu Hannelore, Vanhaverbeke Hendrik, Naert Joachim (niet op de foto), Hamers David (niet op de foto), Steelandt Ann, Martin Hilde (niet op de foto)

Vlaams Belang: Masquelin Marcel

sp.a: Debels Francies, Vervaeke Andy, Vansteenkiste Marnix

gemeenteraad-klein.jpg

Adressen gemeenteraadsleden

De gemeenteraad is de wetgevende macht van de gemeente en het hoogste gezag in de gemeente.
De gemeenteraad is belast met het algemeen beleid en beslist over alles wat van belang is voor de gemeente en door de wet niet expliciet aan het college van burgemeester en schepenen is toevertrouwd. Dat houdt onder andere in dat de gemeenteraad:

  • beslist welke gemeentebelastingen de inwoners moeten betalen en hoe hoog die belastingen zullen zijn,
  • het gemeentebudget en de gemeenterekening goedkeurt. Het budget is de raming van wat een gemeente in de loop van het volgende jaar wil en mag uitgeven en welke inkomsten ze voor dat jaar verwacht, de gemeenterekening geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het voorbije jaar,
  • de gemeentelijke reglementen opmaakt: bijvoorbeeld hoe en wanneer het huisvuil opgehaald wordt of in welke straten eenrichtingsverkeer geldt,
  • de goederen van de gemeente beheert: alleen de gemeenteraad kan beslissen of de gemeente een stuk grond of een gebouw koopt of verkoopt,

De gemeenteraad vergadert telkens de gemeentezaken dat vereisen, en ten minste tien keer per jaar. In Wevelgem vergadert de gemeenteraad in principe maandelijks, gewoonlijk de tweede vrijdagavond van de maand, in de raadzaal van het "Oud Gemeentehuis" in de Lauwestraat. In augustus vergadert de gemeenteraad niet en in juli de eerste vrijdagavond van de maand.

De zitting verloopt in twee delen: tijdens de openbare vergadering kunnen alle belangstellenden vrijuit de discussies en debatten volgen. In de besloten vergadering behandelen de raadsleden de dossiers die betrekking hebben op personen of op gerechtelijke procedures... De deuren van de zaal blijven dan dicht.

 

Zie ook