Nieuws - meest recent

De gemeente organiseerde tussen 2009 en 2012 een aantal succesvolle samenaankopen van fotovoltaïsche zonnepanelen. Na een periode van minder interesse trekt de markt opnieuw aan. Een verdere daling van de materiaalprijzen en de stijgende kost van elektriciteit zorgt ervoor dat een (samen)aankoop opnieuw interessant wordt, ondanks de invoering van een prosumententarief. Een groot aantal West-Vlaamse gemeentes werken via het Autonoom Gemeentebedrijf EOS van de stad Oostende samen om dit aan hun inwoners aan te bieden.

Vanaf 5 oktober wordt de riolering in de Koningin Fabiolastraat gereinigd. Dit gebeurt vanaf het rondpunt en verloopt verder in de richting van het centrum.
Deze werken zijn noodzakelijk om een goede werking van de riolering te verzekeren.
Aannemer Shanks uit Roeselare voert deze werken uit. Naargelang de vervuilingsgraad zal dit 2 à 3 weken in beslag nemen.
Het gemotoriseerd verkeer zal hier enige hinder van ondervinden. Om dit te beperken, zal er ter hoogte van de reiniging parkeerverbod geplaatst worden.

Oproep aan alle sporters: zoals elk jaar worden Wevelgemnaars  die het voorbije jaar uitzonderlijk sportieve prestaties geleverd hebben of zich achter de sportschermen bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, gehuldigd.

Alle sportievelingen die een sportprestatie (individueel of groepsverband) behaald hebben op provinciaal, nationaal of internationaal niveau komen in aanmerking. De huldiging vindt plaats op vrijdag 22 januari 2016 en wordt in goede banen geleid door Sporza wielercommentator Carl Berteele.

Op 9 oktober 2015 is er gemeenteraad.

In onderstaande pdf vind je alvast de punten die op de agenda staan.

  20151009.pdf

In toepassing van art. 186 van het gemeentedecreet worden de reglementen en verordeningen van de gemeente hier bekendgemaakt.

Zin om afwisseling te hebben in je sporten? Eerder zin om samen met vrienden te sporten in een ontspannen sfeer?

De jaarlijkse Bibliotheekweek loopt van 10 tot 17 oktober. Dit jaar is het thema ‘Verborgen parels’. In Wevelgem staat de Bibliotheekweek in het teken van het afscheid van noodbib Ter Mote. Want in december onthult de bib háár voorlopig nog verborgen parel: de nieuwe bibliotheek in het park.

Op vrijdag 11 september organiseerden Het Gulle Heem samen met de Gulle Boom, de Meiboom en de Gezinsbond een echte buiten speel namiddag met spelen en proevertjes van voor de jaren 50. Er kwamen heel wat bezoekers langs. 3 tot 4 generaties die samen speelden, lachten en genoten van elkaars gezelschap.

sep
29

Op vrijdag 11 september organiseerden Het Gulle Heem samen met de Gulle Boom, de Meiboom en de Gezinsbond een echte buiten speel namiddag met spelen en proevertjes van voor de jaren 50. Er kwamen heel wat bezoekers langs. 3 tot 4 generaties die samen speelden, lachten en genoten van elkaars gezelschap.

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door Elia Asset NV gevestigd, Keizerslaan 20, 1000 Brussel, een milieu­vergunnings­aanvraag is ingediend om op de percelen gelegen, Menenstraat 551-553, 8560 WEVELGEM, kadastraal bekend: WEVELGEM  1 AFD, sectie C, nrs. 0055D  2, 0055E  3 een inrichting te exploiteren met als voorwerp: