Nieuws - meest recent

De burgemeester verklaart hierbij, in uitvoering van artikel 31 § 3 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunningen, dat het college van burgemeester en schepenen op 4/05/2016 een milieuvergunning heeft verleend aan Maes - Reyns kwekerij en Wim Demaree bvba gevestigd Ieperstraat 174/ 2, 8560 Wevelgem   om een inrichting te exploiteren met als voorwerp:

  Exploitatie van een planten- en bloemenkwekerij, heropbouw na verwoesting door wind + uitbreiding en grondwaterwinning

Op zondag 26 juni staat Gullegem op stelten. Het hele gezin is van harte welkom voor de Gullegames.

Klik op de affiche voor meer info over dit evenement!

 

Het maandblad De Wegwijzer van juni is beschikbaar.
Klik op onderstaande link om het maandblad te openen.

de_wegwijzer_juni_2016

Het maandblad De Wegwijzer van juni is beschikbaar.
Klik op onderstaande link om het maandblad te openen.

de_wegwijzer_juni_2016

Het OCMW is op donderdag 23 juni uitzonderlijk gesloten om 15.45u.

Zorg jij voor een hulpbehoevende persoon uit je omgeving? Dan ben je van harte welkom!

De Lokale Steunpunten Thuiszorg van het SEL en de erkende verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers organiseren op 23 juni opnieuw een ontspanningsnamiddag voor mantelzorgers uit de regio.

In toepassing van art. 186 van het gemeentedecreet worden de reglementen en verordeningen van de gemeente hier bekendgemaakt.

Er is geen zitdag dienst rechtshulp op dinsdag 31 mei 2016.
De eerstvolgende zitdag is op woensdag 1 juni van 16u tot 19u.

De infokrant die je elke maand in de bus krijgt, is in de loop van de tijd al vaak aangepast. Het blad is veranderd van een zwart-wit editie naar een kleurig tijdschrift met foto’s. Ook de inhoud van de infokrant is veranderd en probeert steeds mee te zijn.

Ben je een trouwe lezer van de maandelijkse infokrant? Mis je bepaalde informatie in de infokrant? Welke rubrieken lees je?

Op volgende dinsdagen kan je uitzonderlijk tot 18u terecht in het Administratief Centrum, Deken Jonckheerestraat 9 in Wevelgem voor het oplaadpunt budgetmeter gas en elektriciteit:
- 28 juni 2016
- 26 juli 2016
- 23 augustus 2016
- 27 september 2016