Nieuws - meest recent

Functie : U staat in voor onder meer volgende taken in functie van zowel het woonzorgcentrum, de assistentiewoningen en het dienstencentrum : 

* voorbereiden van de maaltijden * grondstoffen voorbereiden, schoonmaak van de gebruikte materialen * hulp bij afwas en dagelijks onderhoud van de keuken

 

Geen diplomavoorwaarden - Rijbewijs B is verplicht

 

Naar aanleiding van de hoge temperaturen en de verwachte hoge ozonconcentraties wordt de waarschuwingsfase van het hitte- en ozonplan geactiveerd. Deze fase loopt nog tot zondag 28 augustus. Vanaf nu zijn maatregelen nodig om zuigelingen en jonge kinderen te beschermen tegen de hitte en luchtvervuiling.

De kwetsbare doelgroepen in het kader van hitte en ozon zijn:

Er is geen zitdag voor aanvragen van stookolie en inschrijving sociale woningen op dinsdag 6 september 2016.

Op volgende dinsdagen kan je uitzonderlijk tot 18u terecht in het Administratief Centrum, Deken Jonckheerestraat 9 in Wevelgem voor het oplaadpunt budgetmeter gas en elektriciteit:
- 27 september 2016
- 25 oktober 2016
- 29 november 2016
- 20 december 2016

Gemeentebestuur Wevelgem is op zoek naar een medewerker sportdienst toezicht en onderhoud

Voltijds of deeltijds - Niveau D1-D3 (m/v) -  contractueel onbepaalde duur

Functiebeschrijving:

-     toezicht houden op het gebruik van de sportinfrastructuur;

-     onderhouden van de sportinfrastructuur;

-     klaarzetten van de beschikbare sportmaterialen;

-     uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken.

Voorwaarden:

Gemeentebestuur Wevelgem is op zoek naar een hulptechnieker dienst gebouwen

Voltijds -  Niveau E1-E3 (m/v) -  contractueel onbepaalde duur

Functiebeschrijving:

-       uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken;

-       polyvalent meewerken aan diverse opdrachten.

Voorwaarden:

-     de Belgische nationaliteit bezitten of toegelaten zijn tot het wettig verblijf op het grondgebied van België en toegelaten zijn tot de Belgische arbeidsmarkt;

Gemeentebestuur Wevelgem is op zoek naar een dakwerker

Voltijds -  Niveau D1-D3 (m/v) -  contractueel onbepaalde duur

Functiebeschrijving:

-       dakwerken uitvoeren;

-       polyvalent meewerken aan diverse opdrachten.

Voorwaarden:

-     de Belgische nationaliteit bezitten of toegelaten zijn tot het wettig verblijf op het grondgebied van België en toegelaten zijn tot de Belgische arbeidsmarkt;

Gemeentebestuur Wevelgem is op zoek naar een redder

Voltijds - Niveau D1-D3 (m/v) -  contractueel onbepaalde duur

Functiebeschrijving:

De redder staat in voor de veiligheid van de baders/bezoekers en een kwaliteitsvolle/hygiënische zwembadinfrastructuur.

Voorwaarden:

-       houder zijn van het hoger reddersbrevet;

Wat is een levensloop?

In toepassing van art. 186 van het gemeentedecreet worden de reglementen en verordeningen van de gemeente hier bekendgemaakt.