Nieuws - meest recent

okt
22

Op donderdag 22 oktober 2015 is het weer Zuiddag. Meer dan 16 000 scholieren uit 180 scholen uit Vlaanderen en Brussel engageren zich voor de jongerenwerking van La Campesina in Nicaragua.

Ook het gemeentebestuur Wevelgem steunt dit initiatief en zal die dag 9 jongeren tewerkstellen. In ruil voor hun engagement betaalt het bestuur hiervoor 50 euro per tewerkgestelde jongere aan het goede doel.

Op 6 oktober starten uitbreidingswerken aan het elektriciteitsnet in de Zuidstraat. Afhankelijk van een aantal factoren (o.a. de weersomstandigheden) duren de werken 4 tot 7 dagen. Het einde van de werken is dus voorzien uiterlijk op 13 oktober. 

Tijdens de werken blijft doorgang mogelijk

In toepassing van art. 186 van het gemeentedecreet worden de reglementen en verordeningen van de gemeente hier bekendgemaakt.

- De diensten van het OCMW zijn gesloten op 2 en 11 november.

- Er is geen zitdag dienst rechtshulp op woensdag 11 november 2015. De eerstvolgende zitdag gaat door op dinsdag 17 november.

De gemeente organiseerde tussen 2009 en 2012 een aantal succesvolle samenaankopen van fotovoltaïsche zonnepanelen. Na een periode van minder interesse trekt de markt opnieuw aan. Een verdere daling van de materiaalprijzen en de stijgende kost van elektriciteit zorgt ervoor dat een (samen)aankoop opnieuw interessant wordt, ondanks de invoering van een prosumententarief. Een groot aantal West-Vlaamse gemeentes werken via het Autonoom Gemeentebedrijf EOS van de stad Oostende samen om dit aan hun inwoners aan te bieden.

Vanaf 5 oktober wordt de riolering in de Koningin Fabiolastraat gereinigd. Dit gebeurt vanaf het rondpunt en verloopt verder in de richting van het centrum.
Deze werken zijn noodzakelijk om een goede werking van de riolering te verzekeren.
Aannemer Shanks uit Roeselare voert deze werken uit. Naargelang de vervuilingsgraad zal dit 2 à 3 weken in beslag nemen.
Het gemotoriseerd verkeer zal hier enige hinder van ondervinden. Om dit te beperken, zal er ter hoogte van de reiniging parkeerverbod geplaatst worden.

Oproep aan alle sporters: zoals elk jaar worden Wevelgemnaars  die het voorbije jaar uitzonderlijk sportieve prestaties geleverd hebben of zich achter de sportschermen bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, gehuldigd.

Alle sportievelingen die een sportprestatie (individueel of groepsverband) behaald hebben op provinciaal, nationaal of internationaal niveau komen in aanmerking. De huldiging vindt plaats op vrijdag 22 januari 2016 en wordt in goede banen geleid door Sporza wielercommentator Carl Berteele.

Op 9 oktober 2015 is er gemeenteraad.

In onderstaande pdf vind je alvast de punten die op de agenda staan.

  20151009.pdf

In toepassing van art. 186 van het gemeentedecreet worden de reglementen en verordeningen van de gemeente hier bekendgemaakt.

Zin om afwisseling te hebben in je sporten? Eerder zin om samen met vrienden te sporten in een ontspannen sfeer?