Nieuws - meest recent

feb
26

Loge 10 – De Collega’s

Zo. 26 februari 2017 – 19u00 – CC Guldenberg

BP € 20 / RP € 18 – Org. CC Wevelgem

 

Vanaf vandaag tot vrijdag zijn er plaatselijke herstellingswerken aan de weg in volgende straten:
> Roeselarestraat 423, Wevelgem: greppel, waterontvanger, wegdek
> Kanunnik Decoenestraat 4, Wevelgem: asfalt en boordstenen
> Kloosterstraat aansluiting met de Goudbergstraat, Wevelgem: asfalt
> Bissegemstraat thv nr 112, Gullegem: vernieuwen verzakte asfalt

Dit schooljaar wordt een nieuwe schoolraad verkozen die in werking treedt op 1 april 2017. De schoolraad is een adviserend orgaan en bestaat uit personeelsleden, ouders, schoolbestuur en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap (personen uit sociale, economische en culturele milieus). De Gemeentelijke Basisschool is specifiek op zoek naar vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap.

De geledingen ‘ouders’ en ‘personeelsleden’ (= rechtstreeks verkozenen) werden reeds uitgenodigd om zich kandidaat te stellen en deze nieuwe leden zijn ons ondertussen bekend.

Vrijwilligers woonzorgcentra/lokale dienstencentra

Oudere en zorgbehoevende mensen verdienen passende hulp- en dienstverlening. Ongetwijfeld.

In een woonzorgcentrum doet de personeelsgroep zijn best om professionele en warme zorg te geven aan de bewoners.

Daarvoor zijn vele handen nodig en bij momenten zouden nog meer helpende handen welgekomen zijn.

Daarom doen de woonzorgcentra graag beroep op vrijwilligers.

Het maandblad De Wegwijzer van maart is beschikbaar.
Klik op onderstaande link om het maandblad te openen.

de_wegwijzer_maart_2017.pdf

Het maandblad De Wegwijzer van maart is beschikbaar.
Klik op onderstaande link om het maandblad te openen.

de_wegwijzer_maart_2017.pdf

mrt
23

Zijn jongens beter in techniek? Houden meisjes meer van poppen? Bied je dezelfde opties aan aan je kinderen ongeacht of ze een meisje of jongen zijn? Bepaalt gender je manier van opvoeden?
In haar lezing ‘Gender voor Dummies’ vertelt Helena Bonté wat gender is, welke effecten het heeft en hoe het ons denken is binnengeslopen - soms zonder dat we er ons van bewust zijn.

 Donderdag én vrijdag zijn er plaatselijke herstellingswerken aan de weg in asfalt. Doorgang zal kort onmogelijk zijn maar de ontsluiting kan via de Kerselarenlaan en Ommeloopstraat.

Voltijds -  Niveau E1-E3 (m/v) -  contractueel onbepaalde duur

Functiebeschrijving:

-       uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan het gemeentelijk wegennet;

-       uitvoeren van werken inzake wegsignalisatie, bewegwijzeringen en wegmarkeringen;

-       leveren en ophalen van feestmaterialen;

-       polyvalent meewerken aan diverse opdrachten.

Voorwaarden:

Wevelgem heeft de traditie om goed samen te werken met de Wevelgemse scholen, onder andere voor het uitwerken van maatregelen rond fietseducatie.

De fietseducatieve boekjes per gemeente en de fietsroutekaartjes worden jaarlijks aangepast en aan de scholen bezorgd. Fietsbehendigheidsproeven, theorielessen en het fietsexamen wordt gecoördineerd door de gemeente in samenwerking met de politiezone Grensleie.