Nieuws - meest recent

In toepassing van art. 186 van het gemeentedecreet worden de reglementen en verordeningen van de gemeente hier bekendgemaakt.

  • het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 september 2015: tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de wereldwinkeldag in de Peperstraat op zaterdag 17 oktober 2015. verkeersreglement_wereldwinkeldag_peperstraat.pdf

De sociale dienst van het OCMW is op donderdag 29 oktober uitzonderlijk slechts te bereiken tot 10u15 wegens interne vorming.
Je kan de sociale dienst wel terug in de namiddag bereiken.

De gemeente Wevelgem wenst de omgeving van de door Onroerend Erfgoed beschermde site: parochiekerk Onbevlekt Hart van Maria (Wijnbergkerk in de volksmond), de aanliggende pastorij en het Maurits Lauwersplein te renoveren. Deze site is van de hand van de broers Nico en dom Hans Van der Laan samen met architect Jozef Lietaert.

Bedoeling is vooral om de vervallen omgeving terug in ere te herstellen en dit volgens de oorspronkelijke visie en geest van de vermaarde architecten, rekening houden met de wensen van de buurtbewoners.

okt
22

Op donderdag 22 oktober 2015 is het weer Zuiddag. Meer dan 16 000 scholieren uit 180 scholen uit Vlaanderen en Brussel engageren zich voor de jongerenwerking van La Campesina in Nicaragua.

Ook het gemeentebestuur Wevelgem steunt dit initiatief en zal die dag 9 jongeren tewerkstellen. In ruil voor hun engagement betaalt het bestuur hiervoor 50 euro per tewerkgestelde jongere aan het goede doel.

Op 6 oktober starten uitbreidingswerken aan het elektriciteitsnet in de Zuidstraat. Afhankelijk van een aantal factoren (o.a. de weersomstandigheden) duren de werken 4 tot 7 dagen. Het einde van de werken is dus voorzien uiterlijk op 13 oktober. 

Tijdens de werken blijft doorgang mogelijk

In toepassing van art. 186 van het gemeentedecreet worden de reglementen en verordeningen van de gemeente hier bekendgemaakt.

- De diensten van het OCMW zijn gesloten op 2 en 11 november.

- Er is geen zitdag dienst rechtshulp op woensdag 11 november 2015. De eerstvolgende zitdag gaat door op dinsdag 17 november.

De gemeente organiseerde tussen 2009 en 2012 een aantal succesvolle samenaankopen van fotovoltaïsche zonnepanelen. Na een periode van minder interesse trekt de markt opnieuw aan. Een verdere daling van de materiaalprijzen en de stijgende kost van elektriciteit zorgt ervoor dat een (samen)aankoop opnieuw interessant wordt, ondanks de invoering van een prosumententarief. Een groot aantal West-Vlaamse gemeentes werken via het Autonoom Gemeentebedrijf EOS van de stad Oostende samen om dit aan hun inwoners aan te bieden.