Markten & ambulante handel

Wanneer producten of diensten aan de consumenten worden verkocht, te koop aangeboden of met het oog op verkoop uitgestald worden, door een handelaar buiten de vestigingen vermeld in zijn inschrijving in de kruispuntbank of door een handelaar die niet over een vestiging beschikt, is er sprake van ambulante handel. Om die handel te voeren moet je een machtiging tot ambulante handel bezitten. Deze machtiging moet worden aangevraagd bij een ondernemingsloket naar keuze.

Waar en wanneer is er markt?

Deelgemeente plaats tijdstip loting risico
Wevelgem Guldenbergplein woensdag 8u00 - 12u00 7u45 aan de postbus
Moorsele Sint-Maartensplein donderdag 8u00 - 12u00 7u30 aan het snoepkraam
Gullegem Kerkplein vrijdag 8u00 - 12u00 7u30 aan de ingang van de markt kant kerk

 

 

 

Hoe kan ik als marktkramer een standplaats op de markt verkrijgen?

  1. plaats op abonnement:
    De toewijzing gebeurt na een aanvraag voor een plaats op abonnement.
  2. plaats op risico
    De toewijzing gebeurt de ochtend van de markt door de marktleider.
  3. miniondernemingen, verkoop voor een goed doel, promotie
    De toewijzing gebeurt na een aanvraag.

Ambulante handel buiten de openbare markt?

Ambulante handelaren kunnen buiten de openbare markt nog andere standplaatsen op het openbaar domein innemen. Daarvoor moet een aanvraag worden ingediend. Hou er rekening mee dat de gemeente in deze gevallen geen electriciteit voorziet. Je moet daar zelf voor in staan. Het is verboden om verbrandingsmotoren te gebruiken voor de afkoeling of verwarming van je winkelwagen.

Reglement en tarieven

 

Zie ook